Uitbreiding 14e Montessorischool

Geplaatst door OCO op 11 juni 2008

Alle partijen uit de stadsdeelraad hebben er op 29 mei jl. mee ingestemd om het schoolgebouw van de 14e Montessorischool aan de Elandsstraat 99 te verhogen met vier onderwijslokalen, en de locatie Elandsstraat 101 te herontwikkelen voor een gymnastieklokaal, twee extra klaslokalen, ruimte voor naschoolse opvang en natuurlijk ruimte voor speeltuinvereniging Ons Genoegen.

De uitbreiding van de 14e Montessorischool is een burgerinitiatief van de medezeggenschapsraad van de school. De school had al lange tijd ruimtegebrek en wil uitgroeien tot een echte kindercampus waar bijvoorbeeld ook kinderopvang goed geregeld is. In de stadsdeelraad werd gesproken van een ‘schoolvoorbeeld’ voor het vinden van een oplossing die voor alle betrokken partijen wenselijk is.

Na de zomer start de projectgroep waarin betrokken partijen, waaronder (een deel van) de initiatiefnemers, deelnemen. Begin 2009 start het optoppen van het huidige schoolgebouw, zodat bij aanvang van het schooljaar 2009/2010 de vier lokalen bovenop nummer 99 klaar zijn. Vervolgens wordt gestart met de herontwikkeling van Elandsstraat 101, het huidige onderkomen van Ons Genoegen.

vlnr: Ralph Levie (medezeggenschapsraad 14e Montessorischool), portefeuillehouder Wil Codrington, Ap Bijl en Dorinde de Tempe (beiden lid van de medezeggenschapsraad) tonen het schilderij ‘De ideale school’ dat eerder door kinderen van de 14e Montessorischool is gemaakt. Deze ideale school wordt nu ook

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog