Uitslagen Citotoets 2008

Geplaatst door OCO op 5 maart 2008

Vanaf vandaag ontvangen de deelnemende scholen leerlingrapporten met uitslagen van de Citotoets. In die leerlingrapporten wordt -op basis van de standaardscore- een onafhankelijk advies gegeven over de mogelijkheden van een leerling in de diverse brugklastypen. Bij een standaardscore van bijvoorbeeld 535 is het best passende brugklastype gemengde/theoretische leerweg en havo.

In 2008 behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 535,4. De adviezen op basis van de Citotoets laten eenzelfde beeld zien als voorgaande jaren: ongeveer evenveel leerlingen hebben een advies voor vwo, havo of één van de leerwegen in het vmbo gekregen. Dat is al jaren zo. De toets wordt elk jaar ongeveer even goed gemaakt, afgezien van kleine schommelingen in de gemiddelde score. In Amsterdam ligt de gemiddelde uitslag op 536,9.

In totaal hebben drie kinderen alle 200 opgaven op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden goed beantwoord. Acht kinderen hebben slechts één fout gemaakt in de toets. Net als in 2007 scoren meisjes gemiddeld hoger bij Taal en jongens gemiddeld hoger bij Rekenen-Wiskunde. Bij het onderdeel Studievaardigheden is het verschil tussen jongens en meisjes zeer gering. Op alle onderdelen scoren vroege leerlingen hoger dan de overige leerlingen. Meer meisjes dan jongens zijn een vroege leerling.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog