Urennorm gehandhaafd met waterkanon

Geplaatst door OCO op 26 november 2007

De mobiele eenheid heeft tegen de 1040-urennorm demonstrerende scholieren naar het Museumplein gedreven. De groepen trokken door de Pijp en lieten daarbij een spoor van vernieling achter. Politie te paard probeerde de stroom actievoerders in goede banen te leiden. De jongeren gooiden met eieren, vuilniszakken en fietsen. Ze legden daarbij het verkeer in de buurt van de Heineken Brouwerij plat. De scholieren probeerden rond 12.00 uur naar het Leidseplein te gaan, maar werden door de ME tegengehouden en naar het Museumplein gedreven. Rond 13.30 uur voerde de ME charges uit toen de situatie uit de hand dreigde te lopen. Zeker twaalf relschoppers zijn door agenten uit de menigte getrokken en gearresteerd. Twee agenten raakten gewond toen zij door stenen werden geraakt. De ME dreef de groepen die voor overlast voor het verkeer zorgden met een waterkanon uiteen.

Het LAKS had leerlingen na de spontane acties van afgelopen vrijdag opgeroepen om te wachten met verdere acties tot het spoeddebat in de Tweede Kamer, maar de jongerenorganisatie van GroenLinks DWARS had via internet scholieren opgeroepen wel door te gaan met ‘lieve acties’. DWARS dat op deze manier de acties van het LAKS gekaapt had, betreurt nu dat raddraaiers de demonstraties misbruikt hebben om vernielingen aan te richten en dat de rellen in de media meer aandacht dreigen te krijgen dan de inhoud van de acties.

Meer artikelen over Blog