Van Bijsterveldt over ouderbetrokkenheid

Geplaatst door OCO op 12 december 2011

Van Bijsterveldt kaart het thema ouderbetrokkenheid aan en wil dit landelijk sterker op de kaart zetten. Dit wil ze doen door in debat te gaan met zoveel mogelijk scholen, ouders en andere betrokkenen, zoals gemeenten en opvoedinstituten. Door middel van deze debatten wil ze erachter komen wat er nog meer leeft op scholen en bij ouders. Ook wil ze inzicht krijgen in hoe aan de behoeften van scholen en ouders kan worden voldaan. Kennis over ouderbetrokkenheid moet worden omgezet naar bruikbare handvatten voor scholen en ouders.

De rol van ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid is erg belangrijk. Want het succes van de schoolloopbaan van een leerling wordt niet alleen door de school bepaald, ook ouders spelen hierin een cruciale rol. Als ouders zich betrokken voelen bij de leerontwikkeling van hun kinderen maakt dit een verschil in de leerprestaties.

Minister Van Bijsterveldt wil dat er meer aandacht komt voor de rol die ouders spelen bij de leerontwikkeling van hun kinderen. Ze vindt dat scholen een nadrukkelijker beroep mogen doen op ouders en hun bijdrage aan het verbeteren van de leerprestaties van hun kind.

In veel schoolplannen is het onderwerp ouderbetrokkenheid opgenomen. Het lukt sommige scholen goed om ouderbetrokkenheid te stimuleren. Toch blijkt dat veel scholen het in de praktijk lastig vinden om de ouderbetrokkenheid op een goede manier vorm te geven. Soms komen school en ouders tegenover elkaar te staan en is een goede samenwerking ver te zoeken.

Samenwerking
De onderwijskansen, leerprestaties en motivatie van leerlingen kunnen worden verhoogt als de school en ouders meer en beter samenwerken. Minister Van Bijsterveldt wil hierbij om de samenwerking te verbeteren. Dit wil ze doen door bijvoorbeeld te zorgen voor uitwisseling van goede voorbeelden tussen scholen en ouders. Niet alleen een uitwisseling van effectieve initiatieven zorgt voor meer ouderbetrokkenheid. Hier is ook een actieve inzet van ouders voor nodig.

Transparantie
Van Bijsterveldt vindt dat ouders de school moeten kunnen aanspreken over het onderwijs dat hun kind heeft gevolgd. Hiervoor moeten ouders beter inzicht krijgen in de kwaliteit en prestaties van de verschillende scholen. Het is hierbij ook van belang dat scholen inzicht geven in de leerprestaties en studievoortgang van leerlingen.

Respect voor gezag van leraar
Van Bijsterveldt wil het respect voor het gezag van de leraar vergroten. Volgens haar spelen ouders hierin een belangrijke rol, ze hebben een voorbeeldfunctie. Ouders moeten hun kinderen leren dat de leraar de baas is in de klas en de schooldirecteur de regelt bepaalt. Van Bijsterveldt geeft aan dat scholen en ouders duidelijke afspraken moeten maken over wat ze van elkaar kunnen verwachten. Ook laat de minister onderzoeken hoe het komt dat er in het onderwijs weinig aangifte wordt gedaan van geweld tegen leraren.

Meer artikelen over Blog