Véél Ouders in Actie op de 7e Montessori

Geplaatst door Martine Bruynooge op 9 december 2019
Ouders aan de slag met actiepunten op de 7e Montessori.
In het licht van de Week van de Onderwijskwaliteit (de WOK-week) komen in Amsterdam Nieuw-West veel ouders in actie. Op dinsdag 3 december 2019 werd er in de aula van de 7e Montessori bijvoorbeeld flink op los gebrainstormd, naar elkaar geluisterd en overgaan tot concrete actie. Een verslag.

Directeur Eva Meilof en de aanwezige juffen en meester van de 7e Montessori waren zichtbaar opgetogen met de komst van zoveel welwillende ouders. Dat er nú iets moet veranderen op school is voor iedereen duidelijk. In een interview, vlot en kundig geleid door Renée Frissen (in het dagelijks leven directeur van de OpenEmbassy) vertelde Eva nog eens hoe nijpend de situatie is en hoe drúk het is om de school draaiend te houden. “Om zeven uur ’s ochtends krijg ik vaak al de eerste appjes met ziekmeldingen. Dan begint het puzzelen: wie kan er invallen en als het niet lukt, hoe doen we het dan vandaag?”

Krachten bundelen

Hoe ingewikkeld het is om de school draaiend te houden, weet inmiddels iedereen. “En kun je nagaan dat jullie het dan nog supergoed geregeld hebben,” reageert Lorianne van Gelder, chef Nieuws van Het Parool. Ze schreef jarenlang over het onderwijs in Amsterdam en weet hoe heftig het is op de andere vijftien scholen van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden. Zo begint basisschool de Horizon iedere week met acht leerkrachten te weinig. Van Gelder: “Dit is het gevolg van waar iedereen elkaar al járen geleden voor heeft gewaarschuwd maar waar niets of niet genoeg is gedaan. Helaas is het nu de realiteit, en bijvoorbeeld de hoogste tijd om krachten te gaan bundelen. Het ene schoolbestuur is openbaar, de ander katholiek. Ik vind het vreemd dat er niet meer wordt samengewerkt in tijden van nood. De verzuiling is allang voorbij mensen.”

In gesprek met de minister

Dat er nu wel wat moet gebeuren en dat er zoveel ouders zijn die aan de slag gaan, dat maakt iedereen deze avond op de 7e Montessori energiek en daadkrachtig. In mum van tijd zijn er onder leiding van Renée denkgroepen gevormd en gaat iedereen aan de slag met een goed idee. Ouders willen in gesprek met de minister, er is een werkgroep die zich bezighoudt met plannen voor thematisch onderwijs, er wordt nagedacht over hoe we meer ouders kunnen verleiden te helpen in de klas, de eerste stappen voor een landelijke ouder-kind-stakingsdag worden genomen. En er is een club ouders die van Eva wil weten van welke vaste taken het team graag afscheid wil nemen. Dat aanbod wordt gretig aangenomen en wordt één van de agendapunten van de WOK.

Hoe nu verder

Als directeur Eva from scratch opnieuw zou mogen beginnen, hoe zou de school er dan uitzien? Wat moet er allemaal anders? Eva zou het liefst al beginnen met een andere opzet van het schoolgebouw. Een keuken, een tuin – projecten rond werkplaatsen waar onderwijs gegeven kan worden. “Maar voor nu gaan we eerst aan de slag met wat er nu is en zorgen dat we dit goede onderwijs kunnen blijven geven aan de kinderen. Dit gaan we bijvoorbeeld doen door op zoek te gaan naar mensen die met ons willen samenwerken, een manier om de kwaliteit hoog te houden met minder leraren.”
De ouders doen aan het eind van de avond wat ze de hele avond deden. Concreet, actief en energiek zijn. Er worden nummers uitgewisseld, plannen gemaakt en op Whatsapp gaat het de hele week door. Het mag duidelijk zijn; het water staat het onderwijs aan de lippen, maar gezwommen gaat er niet worden. Nu niet en nooit niet.

Actiepunten

Download hier de sheets en hier het draaiboek van de avond. de Contact over de actiepunten van Ouders in Actie op de 7e Montessori oudergroep is mogelijk via oudersinactie.7emontessori@gmail.com.

Meedenken en meehelpen

  • Elke ouder doneert 1 uur per maand aan de school. Bijvoorbeeld om niet-onderwijs zaken over te nemen.
  • Geluid geven aan de onderwijsdroom van de 7e. Geen negatief verhaal, maar juist: waar willen we naar toe?
  • Een denktank van ouders die meedenken over thematisch onderwijs.
  • Een database opzetten met ouders en bedrijven voor gastlessen in heel Amsterdam.

Aandacht en protest

  • Alle ouders uit de randstad wakker schudden en de urgentie van het lerarentekort overbrengen. Bijvoorbeeld met social media campagne onder familievloggers.
  • Organiseren van een landelijke ouder-kind stakingsdag.
  • In gesprek met de minister om de zorgen van ouders te uiten.
  • Onderzoeken of naar het voorbeeld van de klimaatzaak een zaak mogelijk is over  gebrekkige onderwijskwaliteit als gevolg van het lerarentekort.

Dit artikel is geschreven door een van de Ouders in Actie op de 7e Montessori, Martine is moeder van Neil (M1, groep 5), Louie-Lewis (3) en Liva (2).

Eén reactie

Meer artikelen over Blog