Verslag oudersessie #2 Apps voor Ouders

Geplaatst door OCO op 5 maart 2012

Om te komen tot een goede vraagstelling voor de Apps voor Ouders Challenge wordt we met verschillende groepen ouders gesproken. Maandag 5 maart vond de tweede oudersessie plaats in Amsterdam Oost met een kleine groep ouders die door bij elkaar was gebracht.

Er zijn een paar dingen besproken. Hieronder een opsomming:

  • Voor ouderbetrokkenheid is verbinding tussen ouders essentieel.
  • Ervaringen van andere ouders zijn belangrijk in het bepalen van schoolkeuze en tijdens de periode op school. Hiervoor zou een online platform gewenst zijn. Er is grote behoefte aan reviews en feedback van andere ouders.
  • Ouders willen graag inzicht in de gegevens van hun eigen kind. Dit kan in veel gevallen via systemen als Magister, maar die systemen zijn weinig inzichtelijk.
  • Daarnaast willen ouders de gegevens van hun eigen kind af kunnen zetten tegen klassikale of, als het even kan, landelijke gemiddelden. Bijvoorbeeld inzicht in hoeveel procent er hoger en lager scoort dan hun eigen kind.
  • Ook is er interesse voor de ‘echte’ toegevoegde waarde van scholen. Dus niet alleen citoscores, maar gegevens over in- en uitstroom.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog