Versnelde aanpak 17 basisscholen met leerachterstanden

Geplaatst door OCO op 15 februari 2008

Gezamenlijke aanpak gemeente Amsterdam en schoolbesturen
De gemeente Amsterdam en de schoolbesturen in het basis onderwijs starten begin maart met een gezamenlijke aanpak van zeventien scholen met grote leerachterstanden. Dat maakte wethouder onderwijs Hennah Buyne en Jan Kerkhof, voorzitter breed bestuurlijk overleg basisscholen, vandaag bekend. Met op de school afgestemde verbeteringen worden de leerachterstanden weggewerkt. De gemeente heeft hiervoor dit jaar 2 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Verbeterpunten
Verbeteringen zijn het aanpakken van kerntaken (rekenen en taal) verbetering van de zorgstructuur, het verbeteren van de kwaliteit van de schoolleiding, het verbeteren van de kwaliteit van de leraren en het verbeteren van de kwaliteitszorg (monitoring van gegevens). Iedere school maakt een eigen verbeterplan met concrete resultaatsafspraken. De gemeente investeert door middel van co-financiering van de plannen en door een bijdrage aan de inzet van (externe) expertise. Het schoolbestuur legt verantwoording af aan de gemeente en de inspectie.

Aanpakken in plaats van praten
Deze verbeteractie is het vervolg op een bijeenkomst tussen de schoolbesturen en de wethouder eind september 2007. De schoolbesturen hadden toen na een oproep van Wethouder Buyne om de leerachterstanden op de Amsterdamse basisscholen aan te pakken aangekondigd om binnen zes weken met een actieplan te komen.

Wethouder Buyne: “Aanpakken in plaats van praten is mijn motto. Deze versnelde aanpak is cruciaal voor verbeteringen in het onderwijs. Dit blijkt ook uit de conclusies van de Commissie Dijsselbloem dat er in het onderwijs veel aan vernieuwing is gewerkt maar er weinig aandacht is geweest voor kwaliteit.” Nog steeds verlaten teveel kinderen in Amsterdam de basisschool met een leerachterstand. Er moet daarom een eind komen aan het verschijnsel zwakke scholen in deze stad. Het is goed dat scholen, gemeente en inspectie hier samen optrekken en het geld en energie gericht wordt ingezet op scholen waar verbetertrajecten nog ontoereikend zijn. Doel is om de krachten te bundelen en ervoor te zorgen dat deze zwakke en zeer zwakke scholen in de stad uiterlijk in 2012 op orde zijn.

Jan Kerkhof, voorzitter van het breed bestuurlijk overleg basisscholen: “Het succes van deze aanpak is afhankelijk van de nauwe samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en de schoolbesturen. Wij zullen er alles aan doen om binnen de scholen de noodzakelijke verbeteringen door te voeren, maar weten dat het succes van leerlingen ook ligt in de aansluiting van de school en de privé omgeving. Daarvoor moeten scholen en gemeente de handen ineen slaan.”

Reactie OCO: transparantie, verbeteren én bijspijkeren
De aanpak van zwakke en zeer zwakke scholen volgt op de twee debatten, die OCO in 2007 aan dit onderwerp heeft gewijd: Bijspijkeren of Dichtspijkeren in mei 2007 en Plaatselijk kans op slecht onderwijs in oktober 2007. In de twee pamfletten over deze debatten pleitte OCO voor een gedegen aanpak met speciale aandacht voor de informatie aan ouders en voor speciale aandacht voor het inlopen van achterstanden bij de huidige leerlingen, niet alleen bij de leerlingen in de toekomst.

Lijst Onderwijsinspectie
De 17 scholen staan op een lijst van 33 scholen die eerder door de Onderwijsinspectie zijn aangewezen als scholen die directe aandacht behoeven. De overige scholen vallen om uiteenlopende redenen niet onder de gezamenlijke aanpak van gemeente en schoolbesturen. Een aantal staat onder streng toezicht van de Inspectie, een aantal scholen op IJburg heeft nog geen groep 8 en dus geen compleet inspectierapport en een aantal is reeds begonnen met een verbetertraject.

De 17 basisscholen
De onderstaande 17 basisscholen maken op basis van een kwaliteitsanalyse een schoolspecifiek verbeterplan:

 • As-Siddieq
 • Bijlmerhorst
 • De Boomgaard
 • Bos en Lommer
 • Goeman Borgesius
 • De Evenaar
 • Flevopark
 • Frankendael
 • Holendrecht
 • Dr. O. Noordmans
 • Olympus
 • De Parel
 • De Piramide
 • De Spaarndammer
 • Dr. W.A. Visser ’t Hooft
 • Het Vogelnest
 • Al Wafa
Meer artikelen over Blog