Vindt de inspectie het goed als leden van het schoolbestuur ook op de school werken?

De wet verbiedt dat niet. Maar de inspectie vindt zoiets echter onverstandig en wijst een school daar op en blijft dat doen zolang zo’n situatie bestaat.

Uit: Islamitische scholen nader onderzocht – Onderwijsinspectie, oktober 2003