VSA passeert grens 1000 aanmeldingen

Geplaatst door OCO op 26 maart 2011

VSA > 1000

In een nieuwsbericht op de website van de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) meldt de stichting dat de magische grens van duizend bezorgde ouders die zich bij de actiegroep hebben aangemeld is gepasseerd. Door zich aan te melden bij VSA geven ouders aan dat ze de doelstellingen van de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam onderschrijven. Hoe meer ouders zich hebben aangemeld, hoe meer druk de VSA kan uitoefenen als actiegroep op de schoolbesturen en de gemeente.

Focus verschoven van voorrang voor Amsterdamse leerlingen naar extra klassen

VSA voert nog steeds actie tegen ongelijke kansen voor Amsterdamse kinderen ten opzichte van kinderen uit de regio, maar de focus van de VSA ligt nu meer op veranderingen in het Amsterdamse aanbod. Vorig jaar verloor VSA nog een kort geding tegen de schoolbesturen en de gemeente toen de VSA deze regionale ongelijkheid probeerde aan te vechten. Dit jaar pleit de VSA niet meer voor voorrang voor Amsterdamse kinderen als korte termijn oplossing voor het lotingsprobleem, maar voor uitbreiding van het aantal klassen op scholen waar nu geloot dreigt te worden.

VSA op één lijn met Asscher

In 2010 procedeerde VSA nog tegen gemeente Amsterdam, dit jaar zitten VSA en wethouder op één lijn en hebben ze een gezamenlijke brief geschreven aan de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs met een oproep om al het mogelijke te doen om loting te verminderen. De bestuurders in het basisonderwijs hebben eveneens een, meer gedetaileerde, oproep gedaan aan hun collega’s van het voortgezet onderwijs en VSA en de wethouder een afschrift van hun brief verzonden.

Voldoende aanbod van voldoende kwaliteit en vrijheid van schoolkeuze

Het lange termijn doel van de VSA blijft ongewijzigd: het verbeteren en vergroten van het aanbod aan voortgezet onderwijs van voldoende kwaliteit voor Amsterdamse kinderen en het realiseren van een reële vrijheid van schoolkeuze.

Dilemma: gaat het puur om kwaliteit, of spelen ligging en segregatie ook een rol?

VSA geeft aan dat de huidige situatie segregatie in de hand werkt: witte scholen werven witte leerlingen in de randgemeenten in plaats van op zoek te gaan naar talent in de Amsterdamse achterstandswijken. Maar ook de leerlingenstromen binnen Amsterdam werken segregatie in de hand: het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S heeft laten zien dat er meer leerlingen vanuit de omringende stadsdelen naar scholen in Amsterdam Centrum en Zuid trekken dan omgekeerd. Leerlingen die buiten Centrum en Zuid wel in het eigen stadsdeel naar school gaan zijn relatief vaker achterstandsleerlingen. Of het puur om kwaliteit gaat of dat ook de centrale ligging en de populatie van scholen in Centrum en Zuid een verklaring is voor hun populariteit is moeilijk te achterhalen. De gemeente en de schoolbesturen hebben aangegeven het onderwijsaanbod in Centrum en Zuid niet verder meer te willen uitbreiden, veranderingen in het aanbod zullen buiten Centrum en Zuid moeten plaatsvinden. Of dat voldoende zal zijn om de leerlingenstromen en de segregatie om te buigen is nog maar zeer de vraag.

Website VSA

Bezoek de website van VSA met informatie over de doelstellingen, nieuws en een forum op www.stichtingvsa.nl.

Meer artikelen over Blog