Wat betekent het vignet Gezonde School?

Geplaatst door Marlijn Huitink op 14 april 2015
De aanpak Gezonde School helpt scholen structureel meer aandacht te besteden aan de gezondheid van hun leerlingen. Scholen kunnen een vignet Gezonde School aanvragen en mogen zichzelf na een positieve beoordeling drie jaar lang een Gezonde School noemen. Met het vignet laten scholen zien dat er planmatig wordt gewerkt aan verbetering van de gezondheid op school.

De aanpak Gezonde School

Scholen besteden altijd wel op een of andere manier aandacht aan gezondheid. Er worden sportdagen georganiseerd om leerlingen meer te laten bewegen. Vaak zijn deze activiteiten eenmalige evenementen. De aanpak Gezonde School helpt scholen het hele jaar door iets aan gezondheid te doen en structureel beleid te voeren. Eerst wordt gekeken wat de school al doet en vanuit daar wordt het aanbod verder uitgebreid. De behoeften en wensen van de school staan centraal. Een school kan één of meerdere gezondheidsthema’s kiezen om aan te werken. De thema’s moeten passen bij zowel de leerlingen, de ouders als de school. Scholen mogen zichzelf pas een Gezonde School noemen als ze in het bezit zijn van een vignet Gezonde School.

Het vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een certificaat waarmee scholen drie jaar lang een Gezonde School zijn. Het vignet is een middel om scholen nog meer te verleiden aandacht te besteden aan gezondheid. Door een vignet krijgen scholen erkenning voor het structureel en planmatig werken aan gezondheid. Er zijn 8 thema’s waar scholen aparte certificaten voor kunnen aanvragen:

  • Voeding
  • Sport en bewegen
  • Roken en alcohol
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Relaties en seksualiteit
  • Fysieke veiligheid
  • Milieu
  • Hygiëne, huid, gebit en gehoor

Scholen laten met een certificaat zien dat ze gezondheid belangrijk vinden en bijdragen aan een gezonde leefstijl van leerlingen. Alle thema’s tegelijk aanpakken is niet haalbaar. Daarom beginnen veel scholen met één of twee thema’s. Stapsgewijs werkt een school samen met leerlingen, ouders en docenten aan gezondheid. Het vignet Gezonde School is in 2011 geïntroduceerd door het RIVM Centrum Gezond Leven in het basisonderwijs, in 2013 voor het mbo en sinds 1 september 2014 komt ook het voortgezet onderwijs in aanmerking. Bekijk hier alle vignetscholen in het primair onderwijs en hier de vignetscholen in het voortgezet onderwijs en mbo in Nederland.

Hoe word je een Gezonde School?

Voordat scholen een vignet kunnen aanvragen moeten ze voldoen aan de wettelijke basisvoorwaarden (po, vo, mbo), die van invloed zijn op de gezondheid van leerlingen, medewerkers en de schoolomgeving en aan de criteria van minimaal één themacertificaat (po, vo, mbo). Scholen kunnen online een vignet aanvragen. De aanvraag bestaat uit een registratie, het invullen van de vragenlijst van het themacertificaat en het verzenden van documenten als bewijsmateriaal (zoals een schoolplan of schoolgids). Als de school van te voren de benodigde documenten heeft klaarliggen neemt dit ongeveer 30 minuten in beslag. De aanvraagprocedure duurt ongeveer acht weken en het vignet kost 150 euro.

Waarom?

Een school kan ervoor kiezen zich te profileren en te onderscheiden van andere scholen. Voor ouders kan het een doorslaggevende reden zijn om een Gezonde School voor hun kind te kiezen. Als Gezonde School laat een school zien dat er op een effectieve en duurzame manier wordt gewerkt aan de gezondheid van haar leerlingen. Leerlingen worden aangemoedigd gezonder te leven. Hierdoor gaan ze vaak beter presteren, wat leidt tot minder schooluitval op de lange termijn. Het vignet geeft een blijk van waardering voor de inspanningen die scholen leveren op het gebied van gezondheid.

 

Meer artikelen over Geen categorie