Bevoegdheden scholen bij infectieziekte COVID-19

Geplaatst door Kaja Sariwating op 18 maart 2020
Het coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. COVID-19 is een infectieziekte die behoort tot ‘groep A’. Deze groep bestaat uit infectieziektes met ernstig gevaar voor de volksgezondheid.

Wat voor infectieziekte is COVID-19?

De Wet publieke gezondheid regelt onder andere de bestrijding van infectieziektes. Infectieziekten zijn in Nederland onderverdeeld in drie groepen. COVID-19 behoort tot groep A. Groep A zijn de infectieziektes waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat (art. 8 Wet publieke gezondheid). De overheid kan voor de bestrijding van infectieziektes in groep A ingrijpende maatregelen treffen, zoals gedwongen opname tot (thuis)isolatie, onderzoek, quarantaine of een verbod om te werken.

Andere infectieziektes in groep A zijn het MERS-coronavirus, Pokken, Polio, SARS en virale hemorragische koorts. Meer informatie over deze infectieziektes is te vinden op de website van het RIVM: www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/welke-infectieziekten-zijn-meldingsplichtig.

Hoe wordt er in de regio gewerkt aan de bestrijding van het coronavirus?

Nederland is opgedeeld in zogenaamde veiligheidsregio’s. Zo werken de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn samen aan de veiligheid in hun gezamenlijk regio. Een veiligheidsregio is ook verantwoordelijk voor de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat (art. 6 lid 2 Wet publieke gezondheid).

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Geen categorie