Wat is het beroepsgerichte programma binnen het vmbo?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 15 februari 2023
Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) heeft een beroepsgericht programma. Met dit programma bereiden leerlingen zich voor op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). De nadruk ligt hierbij op Loopbaan Oriëntatie- en Begeleiding (LOB). Leerlingen kiezen aan het einde van leerjaar twee een beroepsgericht profiel. Bijvoorbeeld Groen of Zorg en Welzijn. Naast de vijf verplichte vakken volgen zij drie profielvakken en vier beroepsgerichte keuzevakken. Het beroepsgerichte programma is bij vmbo-b en vmbo-k twaalf uur per week en bij vmbo-g vier uur per week. Leerlingen die vmbo-t doen krijgen in principe geen beroepsgericht vak.

Leerwegen en beroepsgerichte profielen vmbo

Het vmbo is vanaf het derde jaar ingedeeld in verschillende leerwegen: vmbo basis, vmbo kader, vmbo gemengd en vmbo theoretisch. Vmbo basis, kader en gemengd hebben een beroepsgericht programma. Met dit programma leggen leerlingen de basis voor het mbo. De nadruk ligt hierbij op Loopbaan Oriëntatie- en Begeleiding (LOB). Leerlingen die vmbo basis, kader of gemengd gaan doen kunnen kiezen uit tien beroepsgerichte profielen (art. 2.21 lid 1 Uitvoeringsbesluit WVO 2020):

 • Bouwen, wonen, interieur (BWI);
 • Dienstverlening en producten (D&P);
 • Economie en ondernemen(E&O);
 • Groen;
 • Horeca bakkerij en recreatie (HBR);
 • Maritiem en techniek (MaT);
 • Media, vormgeving en ICT (MVI);
 • Mobiliteit en transport (M&T);
 • Produceren, installeren, energie (PIE);
 • Zorg & welzijn (Z&W).

Vmbo basis, kader en gemengd: verplichte vakken, profielvakken en keuzevakken

Leerlingen die vmbo basis, kader of gemengd doen volgen vijf verplichte vakken, drie profielvakken en vier beroepsgerichte keuzevakken. De verplichte vakken zijn:

 • Nederlands;
 • Engels;
 • maatschappijleer;
 • lichamelijke opvoeding;
 • een kunstvak (zoals beeldende vorming, muziek, dans of drama).

De drie profielvakken bestaan uit twee verplichte, algemene vakken en een beroepsgericht profielvak. Voor het profiel Zorg en Welzijn zijn de algemene, verplichte vakken bijvoorbeeld biologie en wiskunde. Het beroepsgerichte profielvak bestaat voor een deel uit theorie en een deel uit praktijk.

Het aanbod aan beroepsgerichte keuzevakken verschilt per school. Er zijn ongeveer 130 keuzevakken waar zij uit kunnen kiezen. Zo zijn er scholen die alleen keuzevakken aanbieden die ontwikkeld zijn bij het profiel Bouwen, wonen, interieur. Maar er zijn ook scholen die keuzevakken aanbieden die bij twee of meerdere profielen zijn ontwikkeld. Welke keuzevakken een school aanbiedt staat in de schoolgids.

Het beroepsgerichte programma van vmbo basis en kader duurt twaalf uur per week en van gemengd vier uur per week. Het niveau van de lesstof ligt bij de gemengde leerweg hoger dan bij de kaderberoepsgerichte leerweg. En het niveau van de lesstof van de kaderberoepsgerichte leerweg ligt weer iets hoger dan bij de basisberoepsgerichte leerweg.

Vmbo theoretisch: een beroepsgericht vak als extra vak

Leerlingen die vmbo-t doen kiezen uit vier profielen in plaats van tien, namelijk:

 • Techniek;
 • Zorg en Welzijn;
 • Economie;
 • Landbouw.

Leerlingen in de theoretische leerweg volgen in principe geen beroepsgericht vak. De school heeft wel de mogelijkheid om een beroepsgericht vak als extra vak aan te bieden (Bron: SLO).

Gerelateerde onderwerpen