Wat veroorzaakt dyslexie?

Geplaatst door Menno van de Koppel op 11 december 2013

Bij dyslexie wordt de achterstand in het lezen en spellen veroorzaakt door een stoornis in het recoderingsmechanisme; het vertalen van letters/woorden in klanken en vice versa.

Dyslexie is een op zichzelf staande handicap, het is verschillend van en niet te herleiden tot andere handicaps. Het vindt zijn oorsprong in een vertraagde of gebrekkige taalontwikkeling.

Hoewel de precieze oorzaak nog niet wetenschappelijk is aangetoond, is bekend dat er sprake is van een erfelijke component waarbij verschillende genen een rol spelen. Heeft een kind een ouder die dyslectisch is, dan heeft het ongeveer 40% kans er ook aanleg voor te hebben.

Dit is een fragment uit het uitgebreide artikel Dyslexie op de basisschool

Gerelateerde onderwerpen