Welke aanvullende toelatingseisen in het hbo en de universiteit zijn er?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 6 januari 2020
Voor toelating tot een bachelor- of masteropleiding moet je beschikken over het juiste diploma. Voor sommige opleidingen in het hbo en de universiteit gelden aanvullende eisen, selectieprocedures of andere toelatingseisen. Je moet bijvoorbeeld een bepaald vak gevolgd hebben, beschikken over werkervaring of een werkplek hebben. Sommige opleidingen selecteren vanwege een beperkte aantal plekken. Dit is toegestaan. Aanvullende toelatingseisen voor mbo’ers zijn verboden.

Aanvullende toelatingseisen

Voor toelating tot een bachelor- of masteropleiding moet je beschikken over het juiste diploma (art. 7.24 WHW). Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen, selectieprocedures of andere toelatingseisen. Dit is toegestaan, zolang deze regels zijn gepubliceerd en voor alle nieuwe studenten gelden.

Sinds 12 september 2020 mogen opleidingen geen extra aanvullende eisen stellen voor mbo-studenten die willen doorstromen naar het hbo (art. 7.25 lid 3 WHWjo. Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs, bijlage C)

Bepaalde vakken

Voor sommige studies moet je een bepaald vak gevolgd hebben (art. 7.25 lid 1 WHW).

Dit is meestal een vak dat als essentieel wordt gezien om de opleiding te voltooien.

Voorbeeld: voor toelating tot de bachelor Fashion & Textile Technologies heb je minimaal een havo-diploma nodig. Als je Cultuur & Maatschappij als examenprofiel hebt, dan geldt voor jou wiskunde A of B als aanvullende eis. Dit betekent dat je wiskunde als extra vak gevolgd moet hebben of dat je dit vak alsnog gaat volgen.

Werkervaring

Voor sommige studies worden eisen aan je werkervaring of kennis gesteld (art. 7.30b lid 2 WHW). Dit is toegestaan. Check bij de opleiding van je keuze of dat het geval is.

Voorbeeld: voor toelating tot de universitaire master Legal Management heb je minimaal een afgeronde wo-bachelor rechten of afgeronde bachelor: HBO:Rechten, HJO of SJD. Een andere hbo-opleiding, zoals MER, in combinatie met aanvullende juridische scholing en verdieping door relevante werkervaring kan ook volstaan. Daarnaast heeft u minimaal drie jaar werkervaring op hbo- of academisch niveau in een juridische omgeving.

Werkplek

Voor sommige deeltijdopleidingen worden vaak eisen aan je werkplek gesteld (art. 7.27 WHW). Check in de onderwijs- en examenregeling van de opleiding van je keuze of dat het geval is.

Voorbeeld: Je hebt een geschikte werkplek waar je met toestemming van de werkgever opdrachten kunt maken.

Selectie

Voor sommige bachelors geldt een verplichte selectieprocedure, bijvoorbeeld voor populaire studies als criminologie, geneeskunde, psychologie en tandheelkunde. Het hbo of de universiteit laat niet meer studenten toe dan vooraf is vastgesteld (art. 7.30b lid 3 WHW). De aanmelddatum voor deze studies is 15 januari. Je hoeft dan nog niet in het bezit te zijn van het vereiste diploma en alle toelatingsseisen. Op 15 juli moet je daar wél aan voldoen en (de eerste betaling van) het collegegeld voldaan hebben.

Andere toelatingseisen

  • Een positief advies naar aanleiding van uw toelatingsgesprek, waaruit blijk dat u de potentie heeft zich te ontwikkelen tot professional op bachelor of masterniveau (afhankelijk van de te volgen studie)
  • Heb je jouw havo-diploma voor 2008 of jouw vwo-diploma voor 2009 behaald? Dan gelden er voor jou andere eisen vanwege jouw keuzeprofiel van de middelbare school
  • Bekend met de kennisgebieden voor het basisonderwijs voor studenten die de lerarenopleiding basisonderwijs willen volgen (art. 7.25a lid 2 WHW)
Wil je weten wat de precieze regels zijn voor toelating tot jouw studie? Kijk op de website van de hogeschool of universiteit om er zeker van te zijn!

Gerelateerde onderwerpen