Wat is een associate degree?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 12 december 2023
Een associate degree is een soort opleiding op hbo-niveau die twee jaar duurt. Als je deze opleiding succesvol afrondt, krijg je een diploma. Om aan deze opleiding te beginnen, moet je een bepaald vooropleidingsniveau hebben. Als je wilt, kun je na het behalen van je diploma doorgaan naar een vierjarige hbo-bacheloropleiding.

* Wil je na het mbo starten met een vierjarige hbo-bachelor? Meer informatie over doorstuderen is te vinden in het artikel Kan ik doorstromen van mbo naar hbo?

Beroepsopleiding

Deze beroepsopleiding is gericht op het voorbereiden van studenten op een specifiek beroep. Het niveau van het onderwijs is hbo, maar het is praktijkgericht. Er zijn verschillende soorten associate degrees, zoals Accountancy, Engineering of Pedagogisch Educatie Professional. Als je de tweejarige opleiding succesvol afrondt, krijg je een graad met de afkorting ‘Ad’ die je achter je naam mag zetten (art. 7.19a lid 2 onder a WHH). Scholen kunnen deze opleiding in voltijd of deeltijd aanbieden.

Toelating tot associate degree

Om toegelaten te worden tot een associate degree-opleiding, heb je een bepaald vooropleidingsniveau nodig. In principe worden studenten met een havo-, vwo- of mbo-4-diploma toegelaten tot deze opleidingen (art. 7.24 lid 2 WHW).

Na het diploma

Na het behalen van je associate degree-diploma kun je ook doorstromen naar een hbo-bacheloropleiding. Meestal kan dit via een verkort traject, en de exacte regels hiervoor zijn te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding. (art. 7.13 WHW).

Studieadvies in propedeusejaar

In het eerste studiejaar, ook wel het propedeusejaar genoemd, krijgt elke student een bindend studieadvies (art. 7.8b lid 1 WHW). Dit advies bepaalt of je de studie mag voortzetten. In sommige gevallen kan de beslissing zijn dat je de studie niet mag voortzetten (art. 7.8b lid 5 WHW).

Studiefinanciering

Studenten die een associate degree-opleiding volgen, komen in aanmerking voor studiefinanciering. Dit kan bestaan uit een basisbeurs, een studentenreisproduct en soms een aanvullende beurs of lening.

Meer artikelen over Overstap van mbo naar hbo