Wat is een associate degree?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 17 oktober 2018
Een associate degree is een tweejarige opleiding op hbo-niveau. Afronding van de tweejarige opleiding wordt afgesloten met een graad. Voor deze opleiding geldt de eis van een vooropleiding. Studenten kunnen eventueel doorstromen naar een bachelor-opleiding in het hbo.

* Wil je na het mbo starten met een vierjarige hbo-bachelor? Meer informatie over doorstuderen is te vinden in het artikel Kan ik doorstromen van mbo naar hbo?

Beroepsopleiding

Een associate degree is een tweejarige beroepsopleiding en bereidt studenten voor op een beroep. Het onderwijs dat wordt aangeboden is op hbo-niveau, maar is wel beroepsgericht. Er zijn verschillende soorten associate degrees (bijvoorbeeld Accountancy, Engineering of Pedagogisch Educatie Professional). Afronding van de tweejarige opleiding geeft recht op een graad. Dit betekent dat je de graad ‘Ad’ achter je naam mag zetten (art. 7.19a lid 2 onder a WHW). Deze opleidingen kunnen door instellingen in twee varianten aangeboden worden: voltijd en deeltijd.

Toelating tot associate degree

Voor toelating tot een associate dagree-opleiding is een vooropleiding nodig. Dit is wettelijk bepaald. Studenten met een diploma havo, vwo of mbo-4 worden in principe toegelaten tot deze opleidingen (art. 7.24 lid 2 WHW).

Na het diploma

Studenten kunnen na het behalen van een associate degree ook doorstromen naar een hbo-bachelor. Meestal kan dit via een verkort traject. De precieze regels zijn na te lezen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding (art. 7.13 WHW).

Studieadvies in propedeusejaar

Elke student krijgt een studieadvies in het eerste studiejaar, het propedeusejaar (art. 7.8b lid 1 WHW). Dit studieadvies is bindend. Een bindend studieadadvies is een beslissing van de hbo-instelling over de voortzetting van de opleiding. De beslissing kan zijn dat de studie niet mag worden voortgezet (art. 7.8b lid 5 WHW).

Studiefinanciering

Studenten komen in aanmerking voor studiefinanciering als zij een associate dagree-opleiding volgen. Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, studentenreisproduct en soms een aanvullende beurs of een lening.

Meer artikelen over Overstap van mbo naar hbo