Ontevreden over de uitslag van de Loting en Matching? OCO legt uit wat u kunt doen!

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 17 april 2024
Woensdagmiddag 17 april hebben bijna achtduizend leerlingen en hun ouders/verzorgers de uitslag gekregen van de Amsterdamse Centrale Loting en Matching. Bent u ontevreden over de uitslag? Of bent u het er niet mee eens? En wilt u meer weten over de tweede ronde van de loting, reservelijsten en bezwaarprocedures? In dit artikel zet OCO de belangrijkste informatie en data voor u op een rij. Natuurlijk kunt u ook direct contact opnemen met onze helpdesk: 020 330 6320.

Uitslag loting

Woensdag 17 april om 15:30 staat de uitslag van de Centrale Loting en Matching in het ouderportaal van ELK. Is uw kind uitgeloot voor de VO-school van eerste voorkeur? Of is uw kind zelfs buiten de top vijf geplaatst? Dan is dat waarschijnlijk een teleurstelling voor u en uw kind.

U kunt nu twee stappen ondernemen:

  • Meedoen aan de tweede ronde van de Centrale Loting en Matching
  • In bezwaar gaan tegen de uitslag 

Kunt u niet inloggen in het ouderportaal? Of staat de uitslag er niet in? Neem dan contact op met de basisschool van uw kind. Zij hebben ook inzage in de uitslag en kunnen u vertellen op welke school uw kind is geplaatst.

Tweede ronde Loting en Matching

Bent u ontevreden over de uitslag van de Centrale Loting en Matching? Dan kunt u zich afmelden bij de school van plaatsing en meedoen aan de tweede ronde van de Loting en Matching. Let op: als u uw plek eenmaal hebt teruggegeven, kunt u daar daarna geen aanspraak meer op maken. U bent die plek dan kwijt.

Houd er bovendien rekening mee dat alleen de VO-scholen die nog plek hebben meedoen aan de tweede ronde. De keuze is daarmee beperkt.

Ook leerlingen die niet mee hebben gedaan met de eerste ronde kunnen zich aanmelden voor de tweede ronde.

Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Of twijfelt u ergens over en wilt u toelichting? Neem dan contact op met onze helpdesk: 020 330 6320.

Stappenplan tweede ronde

Het stappenplan voor deelname aan de tweede ronde van de Loting en Matching is als volgt:

  1. Voordat u uw kind terugtrekt, oriënteert u zich eerst op de scholen die nog plek hebben in de tweede ronde. Deze scholen staan per schoolniveau op Schoolkeuze020, inclusief de beschikbare capaciteit (veel of weinig plekken).
  2. Zijn er voldoende scholen die nog plek hebben waar uw kind liever heen wil? Neem dan zelf contact op met de school van plaatsing en geef aan dat u geen gebruik maakt van het plaatsingsaanbod. Dit kan tussen woensdag 17 april vanaf 16:00 uur tot maandag 22 april 12:00 uur. U moet hiervoor een digitale verklaring van terugtrekking ondertekenen.
  3. Meld uw kind vervolgens aan voor de tweede ronde van de Loting en Matching. Dit kan tussen woensdag 17 april vanaf 16:00 uur tot maandag 22 april 17:00 uur. Dit gaat opnieuw via het ouderportaal in ELK met een ingevulde voorkeurslijst. Leerlingen en hun ouders mogen zelf bepalen hoeveel scholen ze op deze voorkeurslijst zetten. Het advies is wel om minimaal twee scholen in te vullen.
  4. De uitslag van de tweede ronde staat op woensdag 24 april om 15:30 in het ouderportaal.

Reservelijst

Leerlingen staan automatisch op de reservelijsten van alle scholen die hoger op hun voorkeurslijst staan. Is uw kind bijvoorbeeld geplaatst op de school van vierde voorkeur? Dan staat uw kind op de reservelijsten van de scholen van eerste, tweede en derde voorkeur.  Deze informatie staat ook in het ouderportaal.

Leerlingen die afzien van hun plek uit de eerste ronde en meedoen aan de tweede ronde, blijven wel op de reservelijsten staan van scholen uit de eerste ronde.

In bezwaar gaan tegen de uitslag loting

Bent u het oneens met de uitslag van de Centrale Loting en Matching? Dan heeft u het recht om binnen zes weken in bezwaar te gaan. Een bezwaarprocedure is wel belastend, omdat in de praktijk alleen schrijnende situaties een kans maken. En dan nog worden bezwaren zelden toegekend. Dit omdat slechts in enkele gevallen een uitzondering te rechtvaardigen is en daarbij ook de noodzaak van plaatsing op de gewenste school aangetoond moet worden.

De bezwaren worden inhoudelijk behandeld door een onafhankelijke ‘Toetsingscommissie’. Die organiseert na ontvangst van het bezwaarschrift een online hoorzitting. OCO kan helpen om uw bezwaarbrief te controleren op formele vereisten en argumentatie. Uiteindelijk komt de Toetsingscommissie met een advies aan het VO-schoolbestuur over het te nemen besluit (art. 5 Reglement inzake bezwaren en toetsingscommissie).

De wettelijke bezwaartermijn is zes weken (art. 8.8 lid 5 WVO 2020). Dat betekent dat uw bezwaar tegen de uitslag van de loting van 17 april uiterlijk 29 mei 2024 moet zijn ingediend. Het schoolbestuur heeft na ontvangst van het bezwaarschrift vier weken de tijd om tot een beslissing te komen (art. 8.8 lid 6 WVO 2020).

Meer informatie over de bezwaarprocedure staat in: ‘Bezwaar indienen tegen de lotingsuitslag? Dit moet je weten!’

Slechte uitslag loting? Stichting VSA organiseert een bijeenkomst

Is uw kind op een lage voorkeursplek geplaatst? En wilt u daarover in gesprek met andere ouders en leerlingen die in hetzelfde schuitje zitten? Dat kan! Stichting VSA (Vrije Schoolkeuze Amsterdam) organiseert een bijeenkomst op zaterdag 20 april. Tijdens deze bijeenkomst ligt de focus op informatie en uitwisseling.

  • Inloop vanaf 10:30, start om 11:00 uur.
  • Locatie: de Ruijterkade 125 in Amsterdam.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog