Team

Het OCO team bestaat uit bijna twintig mensen. Het kernteam bestaat uit vijf ervaren medewerkers. Op de helpdesk draaien twee stagiaires mee. Vijf deeltijdmedewerkers houden zich bezig met schoolinformatie en projecten. Twee vrijwilligers verrijken het netwerk en de kennis van OCO. De stichting heeft een vijfkoppig (onbezoldigd) bestuur.

Kernteam

 • Floor Kaspers, expert passend onderwijs
 • Menno van de Koppel, directeur
 • Lidewij Koren, coördinator voorlichting
 • Sharita Lourens, coördinator helpdesk
 • Kaja Sariwating, coördinator kennis

Schoolinfo en projecten

 • Daphne van Breugel, redacteur schoolinfo
 • Mira Huussen, project versterking medezeggenschap
 • Fatima Jilali, redacteur schoolinfo
 • Oona van der Linde, redacteur schoolinfo
 • Atya al Mansouri, redacteur schoolinfo

Stagiaires helpdesk

 • Angel Adeng, stagiaire SJD
 • Winnie Janssen, stagiaire SJD

Vrijwilligers

 • Sakir Arikan, oudercontactpersoon
 • Henk Blok, onderzoeker

Bestuur Stichting Onderwijs Consumenten Organisatie