Team

Het OCO team bestaat uit bijna twintig mensen. Het kernteam bestaat uit vijf ervaren medewerkers. Op de helpdesk draaien twee stagiaires mee. Vijf deeltijdmedewerkers houden zich bezig met schoolinformatie en projecten. Twee vrijwilligers verrijken het netwerk en de kennis van OCO. De stichting heeft een vijfkoppig (onbezoldigd) bestuur.

Kernteam

 • Floor Kaspers, expert passend onderwijs
 • Menno van de Koppel, directeur
 • Lidewij Koren, coördinator voorlichting
 • Sharita Lourens, coördinator helpdesk

Projectmedewerkers

 • Daphne van Breugel, redacteur schoolinfo
 • Mira Huussen, project versterking medezeggenschap
 • Fatima Jilali, redacteur schoolinfo
 • Oona van der Linde, redacteur schoolinfo
 • Atya al Mansouri, redacteur schoolinfo
 • Kaja Sariwating, onderwijsjuridisch redacteur

Stagiaires helpdesk

 • Angel Adeng
 • Ashley van Daalen
 • Melissa Herrera
 • Winnie Janssen

Vrijwilligers

 • Sakir Arikan, oudercontactpersoon
 • Henk Blok, onderzoeker

Bestuur Stichting Onderwijs Consumenten Organisatie