Wat is de NIO toets?

Geplaatst door OCO op 23 januari 2023
De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) toetst het onderwijsniveau van een leerling. In Amsterdam gebruiken scholen de NIO toets vooral voor aanvullend onderzoek. Bijvoorbeeld wanneer een leerling bij de Centrale Eindtoets een (veel) lagere score heeft gehaald dan werd verwacht op grond van het basisschooladvies. De NIO is dan een second opinion. De toets kan worden afgenomen vanaf eind groep 7 tot en met klas 3 van het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Voor wie is de NIO toets?

De NIO toetst het onderwijsniveau (praktijkonderwijs tot en met vwo) van een leerling. Scholen nemen de NIO toets af bij leerlingen in groep 7 of 8 van het basisonderwijs, in de klassen 1, 2 of 3 van het voortgezet onderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs.

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen geen extra tijd voor de afname. Wel kunnen zij gebruik maken van aangepaste testmaterialen, zoals een uitvergroot testboekje en antwoordformulieren met meer contrast.

Wat wordt er getoetst bij de NIO?

De NIO toets meet het intelligentieniveau van een leerling en wat hij of zij nog kan leren (potentie). Het dient ter ondersteuning van het schooladvies van de basisschool of school voor voortgezet onderwijs. De toets bestaat uit zes onderdelen:

Taalkundige kennis en inzicht

 • Synoniemen: kennis en betekenis van woorden
 • Analogieën: ontdekken van relaties en het toepassen ervan in nieuwe situaties
 • Categorieën: het vinden van logische relaties tussen begrippen

Rekenkundig inzicht

 • Getallen: logisch toepassen van rekenregels
 • Rekenen: snel en vaardig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
 • Uitslagen: ruimtelijk inzicht

De afname duurt twee uur. De leerling kan kiezen voor een papieren of digitale afname. Met de digitale versie krijgt de leerling dezelfde dag nog de uitslag.

Uitslag NIO toets

Voor leerlingen die eind groep 8 de toets maken gelden de volgende uitslagen en bijpassende niveaus:

 • <80                             praktijkonderwijs
 • 80 tot en met 90       vmbo basis of vmbo basis/kader
 • 90 tot en met 100     vmbo kader of vmbo kader/theoretisch
 • 100 tot en met 107   vmbo theoretisch tot en met vmbo-theoretisch/havo
 • 108 tot en met 115   havo
 • Vanaf 116                  havo/vwo
 • Vanaf 118                  vwo

Bekijk een voorbeeld van een rapport met de uitslag van de NIO.

Meer informatie over de toets staat op de website van Boom test onderwijs.