Wat betekent kwalificatieplicht?

In Nederland geldt een leerplicht tot en met het schooljaar waarin een leerling 16 jaar wordt. Er geldt een kwalificatieplicht voor scholieren zonder diploma. Je moet naar school tot je 18e verjaardag.
* Een startkwalificatie is een diploma mbo niveau-2, havo of vwo. Meer informatie over het mbo is te vinden in het artikel Wat is het mbo?

Leerplichtig tot 16 jaar

Alle leerlingen tussen 5 en 16 jaar zijn leerplichtig. Ouders of verzorgers van leerlingen tussen 5 en 16 jaar moeten hun kinderen inschrijven op een school. Daarnaast moeten kinderen de school ook regelmatig bezoeken. De leerplichtambtenaar controleert dit. De leerplicht loopt af na het schooljaar dat de leerling de leeftijd van 16 jaar bereikt of wanneer de leerling een startkwalificatie behaalt (art. 3 lid 1 sub b Lpw). De leerplicht verloopt ook op het moment dat een leerling minimaal 12 volledige schooljaren onderwijs heeft genoten. Daarbij tellen ook de jaren dat je bent blijven zitten. De voorschool telt niet mee.

Ouder dan 16 jaar, toch naar school

In Nederland geldt een verlengde leerplicht voor scholieren en studenten: de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren naar school moeten totdat zij een startkwalificatie behalen. De kwalificatieplicht vervalt:

Gevolgen verlengde leerplicht

Scholieren hebben vaak niet door dat zij onder de kwalificatieplicht vallen vanaf hun 16e. Scholieren zijn meestal nog bezig met een mbo-opleidinghavo of vwo. Belangrijk verschil is dat scholieren die vallen onder de kwalificatieplicht meer eigen verantwoordelijkheid hebben om naar school te gaan.