200 klachten van ouders over gratis schoolboeken

Geplaatst door OCO op 29 oktober 2009

Staatssecretaris van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt, heeft gisteren de resultaten van het meldpunt van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) over de verstrekking van de gratis schoolboeken in ontvangst.

VOO opende voor alle ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs op 14 september een meldpunt voor klachten. Van maandag 14 september tot en met vrijdag 25 september konden ouders hun klachten omtrent de verstrekking van de schoolboeken hier melden. Sinds dit schooljaar worden schoolboeken gratis verstrekt aan leerlingen op het Voortgezet Onderwijs.

Op een totaal van bijna 1 miljoen leerlingen, kwamen 195 klachten binnen. De meeste klachten hebben geen betrekking op de invoering van de gratis schoolboeken, maar over de verzendkosten en de borg die sommige scholen vragen bij het verstrekken van de boeken. Scholen kunnen borg vragen voor de schoolboeken om te voorkomen dat zijzelf opdraaien voor beschadigde schoolboeken van de leerlingen. Voordat de school borg kan vragen, dient de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van de school dit goedgekeurd te hebben. In het uiterste geval zou een individuele ouder de borg kunnen weigeren te betalen. Ook in dat geval moet de school de leerling van boeken voorzien.

‘Uiteraard moeten scholen alle klachten serieus nemen. Feit is dat deze resultaten een positief beeld geven. 195 klachten op een totaal van bijna 1 miljoen leerlingen is een goed resultaat. Dat is 0,02 procent van het geheel. Ik ben dan ook erg tevreden over het verloop van de verstrekking van de gratis schoolboeken. Op een aantal punten kan de betrokkenheid van de ouders bij de kosten die scholen in rekening brengen verbeterd worden. Daar blijf ik ook de komende tijd aandacht aan besteden.’ aldus Van Bijsterveldt.

Volgens Rob Limper, directeur van de Vereniging Openbaar Onderwijs, gaat deze redenering mank: ‘Het gaat om klachten over bijna 70 scholen, op een totaal van 700. Dat is bijna 10 procent van alle scholen. Overigens moet je je realiseren dat het Meldpunt alleen in de Gelderse Courant is aangekondigd. Als de landelijke media het hadden overgenomen, hadden we het aantal klachten bijna niet aangekund.’

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog