Tag: klachten

Versterking positie van mbo’ers door wettelijke verankering klachtrecht

Blogbericht van 29 juni 2015

Onafhankelijke Commissie Matching ingesteld

Blogbericht van 22 juni 2015

Landelijke klachtencommissies in het onderwijs

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Een geschil over passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Ik heb een klacht over school (VO), wat kan ik doen?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Klachtbrief aan ASKO over pestklimaat Lidwina

Blogbericht van 12 juli 2011

Lichte stijging aantal klachten bij Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Blogbericht van 20 mei 2011

Eindexamenklachtenlijn

Blogbericht van 16 mei 2011

Krijg ik wel genoeg les op mijn mbo?

Blogbericht van 10 september 2010

Zeer zwakke mbo-opleiding moet in 1 jaar verbeteren

Blogbericht van 3 september 2010

Contactformulier inspectie voor meldingen van misstanden

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Verdwaald in het speciaal onderwijs

Blogbericht van 29 april 2010

Klachtenlijn mbo geopend

Blogbericht van 1 april 2010

Landelijke MBO Ombudslijn

Blogbericht van 10 maart 2010

Nieuwe website eindexamenklachtenlijn online

Blogbericht van 17 februari 2010

Meldpunt voor klachten over de maatschappelijke stage

Blogbericht van 11 februari 2010

Scholieren.com: 43 ergernissen

Blogbericht van 8 januari 2010

200 klachten van ouders over gratis schoolboeken

Blogbericht van 29 oktober 2009

Seksuele intimidatie

Uit vraag en antwoord > Veiligheid

Klacht over basisschool

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Nieuw meldpunt voor klagende stagiair

Blogbericht van 24 maart 2009

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Uit vraag en antwoord > Links

Vertrouwenspersoon

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Meer klachten over mbo

Blogbericht van 31 mei 2007

82.000 examenklachten in 2007

Blogbericht van 31 mei 2007

Is een school verplicht een vertrouwenspersoon te hebben?

Uit vraag en antwoord > Veiligheid

Modelklachtenregeling

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat is het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een vertrouwensinspecteur?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Raadpleeg bij sexueel, fysiek of geestelijk geweld de vertrouwensinspecteur

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Vertrouwenspersoon

Uit vraag en antwoord > Veiligheid

JOB

Uit vraag en antwoord > Links

Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam

Uit vraag en antwoord > Links

Klachtenregeling

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wel of niet publiceren van misstanden?

Uit vraag en antwoord > Veiligheid

Tips voor het omgaan met emoties bij klachten

Uit vraag en antwoord > Organisatie