24 september 2014: Onderwijsfestival Ouders en School

Geplaatst door Lidewij Koren op 22 september 2014
Op 24 september 2014 organiseert de gemeente Amsterdam het Onderwijsfestival Ouders en School. Een informele avond waar alle Amsterdamse ouders en professionals uit het onderwijsveld van harte welkom zijn. Om te komen luisteren naar sprekers en mee te doen met workshops rondom het thema ouderbetrokkenheid. Of om een eigen idee te presenteren over hoe de samenwerking tussen ouders en professionals van (voor)scholen kan worden versterkt. De ideeën die de meeste steun krijgen vanuit het publiek winnen een geldprijs om hun idee te kunnen realiseren. Meld u aan op: www.amsterdam.nl/onderwijsfestival.

Onderwijsfestival ouders en School, 24 september 2014 in Het Sieraad

Programma

Het programma van het onderwijsfestival is zo ingericht dat u kunt binnenlopen wanneer u dat wilt. Gedurende de avond wordt er gezorgd voor hapjes en drankjes.

 • 18.00 – 18.30 uur: Inloop met hapje en drankje
 • 18.30 – 18.45 uur: Opening van het festival
 • 18.45 – 20.00 uur: Workshops en lezingen
 • 20.00 – 20.30 uur: Presentatie van ingezonden ‘goede ideeën’
 • 20.30 – 21.30 uur: Borrel en bekendmaking winnaars ‘beste idee’

Workshops

 1. Het leerlingrapport: in gesprek over toetsresultaten. Door: Lidewij Koren van de Amsterdamse Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO)
 2. Werken met een open leerlingvolgsysteem: het ouderportaal. Door: Ella Duijnker en Carol de Boer(Zeeburgereiland)
 3. Wat maakt het verschil? Succesfactoren in samenwerking. Door: Anouk Mulder en Sara Blink (De Argumentenfabriek)
 4. Ouders betrekken is meer dan ouders nieuwsbrieven sturen. Door: Peter de Vries (CPS) in samenwerking met Bureau Acting Time
 5. Taaltips voor Amsterdam: samen werken aan taal. Door: Alette Baartmans en Kübra Avan (Thomas en Charles)
 6. Samenwerking tussen ouders en voorschool. Door: Ineke Dijkstra en Renate Siepel (IJsterk)

Download het pdf-bestand met de uitgebreide toelichting op het workshopprogramma.