7.500 leerlingen i.p.v. de verwachte 8.000 geplaatst via matching

Geplaatst door Menno van de Koppel op 4 juni 2015
In de discussie over het verloop van de matching valt het aantal geplaatste leerlingen op. Stichting VSA weer er op dat dit het aantal van 7.500 leerlingen lager is dan het verwachte aantal leerlingen van circa 8.000, zolang nog geen uitgebreide rapportage door de schoolbesturen beschikbaar is blijft onduidelijk of er minder leerlingen van buiten Amsterdam hebben meegedaan of dat het verschil verklaard kan worden door het aantal zorgleerlingen en leerlingen met advies praktijkonderwijs dat buiten de matching om geplaatst is.

Minder buitenleerlingen?

Bij de eerste cijfers over het verloop van de matching valt het getal van 7.500 leerlingen op, het zijn er geen 8.000 zoals verwacht schrijft Stichting Vrije schoolkeuze Amsterdam (VSA). Misschien hebben minder leerlingen van buiten Amsterdam meegedaan, de matching dwong leerlingen een keuze te maken tussen Amsterdam of aanbod buiten de stad. Voor een leerling in Abcoude was het bijvoorbeeld niet mogelijk om bijvoorbeeld een school in Zuidoost als eerste voorkeur op te geven en een school in Weesp als tweede voorkeur. Het is nog afwachten hoe dit heeft uitgepakt voor Amsterdamse scholen die afhankelijk zijn buitenleerlingen. Minder buitenleerlingen met gelijke rechten laten meeloten was oorspronkelijk een van de actiepunten van VSA, al waren de meningen daarover verdeeld. Als er inderdaad minder leerlingen van buiten Amsterdam hebben meegeloot heeft dat in ieder geval de lotingsdruk verminderd. 

Minder leerlingen de stad uit?

Een andere mogelijke verklaring voor het lager dan verwachte aantal leerlingen is dat meer Amsterdamse leerlingen buiten Amsterdam een school hebben gekozen.

Rampscenario

En dan is natuurlijk nog een rampscenario mogelijk dat hopelijk niet bewaarheid zal worden in de komende dagen: dat 500 leerlingen buiten het systeem zijn gevallen en er straks achter komen dat ze niet hebben meegeloot.

Of verschil verklaard door zorgleerlingen?

Een bron bij de gemeente gaf als verklaring dat niet alle 8.000 leerlingen meedoen met de matching, bijvoorbeeld leerlingen met advies praktijkonderwijs of leerlingen die naar een zorglocatie gaan zijn buiten de matching om geplaatst. De afname van het aantal leerlingen van buiten Amsterdam zou eerder tientallen dan honderden leerlingen bedragen.

Eind juni uitgebreide rapportage

Het wachten is op een uitgebreide rapportage, deze is voor eind juni toegezegd door de OSVO, het overlegorgaan van de Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog