Veelgestelde vragen over de Centrale Loting & Matching

Geplaatst door Sharita Lourens op 26 maart 2024
Hieronder staan antwoorden op veelgestelde vragen over de Centrale Loting en Matching. Het betreft een bewerking door OCO van informatie van de OSVO (organisatie VO-schoolbesturen) waarbij ook links zijn toegevoegd naar uitgebreidere informatie.

De veelgestelde vragen zijn verdeeld over de volgende onderdelen van de centrale loting en matching:

Klik op de anchorlinks om direct naar de betreffende vragen en antwoorden te springen of scroll naar beneden.


Veelgestelde vragen over de voorkeurslijst voor de Centrale Loting en Matching

Hoeveel scholen moeten er op de voorkeurslijst staan?

De lengte van de voorkeurslijst verschilt per basisschooladvies:

 • Vmbo-b, vmbo-b/k of vmbo-k advies: leerlingen vullen vier scholen in;
 • Vmbo-t of vmbo-t/havo advies: leerlingen vullen zes scholen in;
 • Havo, havo/vwo of vwo advies: leerlingen vullen twaalf scholen in.

Heeft het wel zin om een heel populaire VO-school bovenaan de voorkeurslijst te zetten?

Ja, dat heeft zeker zin, want er is altijd een kans. Als je lotnummer aan de beurt is kijkt de computer of er plaats is op de VO-school van jouw eerste keuze. Is er geen plek meer? Dan kijkt de computer naar jouw tweede voorkeur, enzovoort. De computer verdeelt de lotnummers blind, waardoor iedereen gelijke kansen heeft. Ook voor een plek op heel populaire VO-scholen.

Kan een leerling een Amstelveense school op de voorkeurslijst zetten?

In 2024 doet alleen het Amstelveense Phanta Rei mee aan de Centrale Loting en Matching. Voor informatie over scholen buiten Amsterdam kunnen ouders en leerlingen kijken op de scholenzoeker (met filter ingesteld op ‘Buiten Amsterdam’) of op scholenopdekaart.nl.

Hoe kan ik een vakschool of een profielklas met voorselectie van LOOT en DAMU op mijn voorkeurslijst zetten?

Voor de vakscholen Media College en IVKO kunstschool geldt een voorselectie. Deze scholen verschijnen pas op de voorkeurslijst van de leerling als de vakschool in in ELK (Elektronisch Loket Kernprocedure) heeft aangegeven dat een leerling toelaatbaar is. Leerlingen die naar een vakschool willen of naar een profielklas met voorselectie (LOOT en DAMU) melden zich bij deze scholen om een intake te doen. Daarbij beoordelen de VO-school en jijzelf of het onderwijs van die school bij je past. Ook als je deze VO-school niet op de eerste plaats van de voorkeurslijst wilt zetten, is een intake nodig.

Uiterlijk 25 maart 2024 zijn alle intakes geweest. Zo weet je tijdens de aanmeldperiode (woensdag 20 tot en met zondag 31 maart 2024) of je de vakschool op je voorkeurslijst mag zetten.

Let op: als na de intake blijkt dat de VO-school bij je past, betekent dat niet dat je recht hebt op een plek. Wanneer er meer leerlingen zijn dan dat er plaats is op een school, verdeelt de computer tijdens de Centrale Loting en matching de plekken.

Wat is een voorkeurslijst?

Een voorkeurslijst is een lijst met Amsterdamse VO-scholen in volgorde van voorkeur. De VO-school waar een leerling het liefst heen wil staat op de eerste plaats. De VO-school waar de leerling daarna heen zou willen op de tweede plaats, et cetera. Leerlingen leveren deze voorkeurslijst digitaal in, via het ouderportaal van ELK. Bij de Centrale Loting en Matching gebruikt de computer de lijsten om leerlingen zo hoog mogelijk op hun voorkeurslijst te plaatsen. Hierbij werkt de computer de lijsten af op volgorde van de lotnummers van de leerlingen.

Dit voorbeeld laat zien hoe de digitale voorkeurslijst in ELK eruit ziet.

Hoe kan ik een lange voorkeurslijst invullen?

Leerlingen die een havo- havo/vwo- of vwo-advies hebben, moeten twaalf voorkeuren invullen. Omdat zij ook op de laagste voorkeurplekken geplaatst kunnen worden, moeten zij goed nadenken over alle scholen die zij invullen.

Een handig hulpmiddel hierbij is de scholenzoeker van OCO, waarmee je scholen kunt filteren op onder andere afstand en onderwijsconcept.

Moet ik rekening houden met de plaatsingsgarantie tijdens het opstellen van mijn voorkeurslijst?

Sinds 2021 melden leerlingen zich online met een voorkeurslijst aan voor het voortgezet onderwijs. Zij kunnen pas op verzenden drukken als zij alle voorkeuren hebben ingevuld: 4, 6 of 12, afhankelijk van het schooladvies.

Deze volledige voorkeurslijst geeft een plaatsingsgarantie op een VO-school. Zet altijd de school waar je het liefst heen wil bovenaan. Denk wel goed na over de onderste scholen op je voorkeurslijst. Want als je populaire scholen bovenaan je lijstje zet, dan is de kans groter dat je geplaatst wordt op een school die lager op je voorkeurslijst staat. Dit geldt vooral wanneer je een ongunstig lotnummer hebt.

Het doel van de plaatsingsgarantie is dat leerlingen die een volledige lijst naar voorkeur hebben ingevuld, verzekerd zijn van een plek. Als de schaarse extra capaciteit die op grond van de voorkeursgarantie wordt aangemaakt ten goede komt aan leerlingen die de lijst niet oprecht hebben ingevuld, dan vissen de leerlingen die dat wel oprecht hebben gedaan achter het net. Het strategisch opvullen van de lijst is daarom niet iets wat OCO aanmoedigt.

Er zijn ouders die tegen het verzoek van de schoolbesturen ingaan om de  voorkeurslijst volgens de ‘echte voorkeuren’ in te vullen en die in plaats daarvan het laatste stukje van hun lijst strategisch opvullen: ze vullen dan scholen onderaan hun lijst in waarvan ze zeker zijn dat die vol zijn als ze een slecht lotnummer hebben, en hopen daarmee via de plaatsingsgarantie en staartverbetering op een van de scholen bovenaan hun lijst geplaatst te worden. De Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) deelt deze informatie in de volgende video’s om te voorkomen dat alleen een selecte groep ouders beschikt over deze informatie. :

Als je ervoor kiest om strategisch op te vullen, zorg dan dat de scholen die je daarvoor gebruikt populairder zijn dan de scholen waar je wel heen wil. Anders loop je kans er onbedoeld op te komen. Over hoeveel scholen dat moeten zijn om effect te hebben, is geen wetenschappelijke rapportage verschenen.

Welke scholen het meest populair waren en waar er sprake was van een overcapaciteit (meer aanmeldingen dan plekken) vind je in de laatste kolom van tabel 2 in ‘Beschrijvende analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2022’en op pagina 12 tot en met 16 van Loting en Matching 2023-verslag. Let bij de beschrijvende analyse voor het jaar 2022 niet alleen op het laatste jaar, maar check of het een consistent beeld was de afgelopen paar jaar.

Moet ik gebruik maken van de plaatsingsgarantie?

Vanwege de digitale aanmelding moeten leerlingen die zich voor een beperkt aantal scholen willen aanmelden en géén gebruik willen maken van de plaatsingsgarantie wel een volledige voorkeurslijst van scholen invullen. Het invullen van een volledige voorkeurslijst heeft geen gevolgen voor de verdere procedure. Indien de leerling een aanbod wordt gedaan dat niet wordt gewenst kan de leerling het aanbod afwijzen (Kernprocedure 2024 bladzijde 11 en 12). De leerling moet dan na de afwijzing meedoen aan de tweede ronde van de Loting en Matching.


Veelgestelde vragen over de voorrangsregels in de Centrale Loting en Matching

Hoe werken de voorrangsregels?

In 2024 gelden twee voorrangsregels:

 • Voorrang als je van de kopklas overstapt naar het vo;
 • Voorrang als je van het sbo overstapt naar het reguliere onderwijs.

Leerlingen die naar de Kopklas zijn gegaan en het jaar daarop meedoen met de Centrale Loting & Matching hebben voorrang op de school waar de Kopklas gevestigd is. Leerlingen kunnen alleen van de voorrang gebruik maken als zij de school op de eerste voorkeur zetten.

Leerlingen die van het s(b)o overstappen naar het reguliere voortgezet onderwijs kunnen ook gebruik maken van een voorrangsregel. In dit geval moet de intern begeleider van de leerling bevestigen in het oki-doc dat de leerling dit aankan. Vervolgens moeten ouders en leerling een school zoeken die bij het kind past en hier op gesprek komen. Als de school kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling en groen licht geeft, dan kan de leerling de school op de eerste voorkeursplaats zetten.

Op hoeveel scholen krijg ik voorrang?

Voorrang geldt op één school. Bij het behandelen van je aanmelding controleert de VO-school of het klopt dat je voorrang hebt.

Hoe en wanneer kan een leerling aanspraak maken op de hardheidsclausule?

In de Kernprocedure staat dat elke VO-school maximaal twee procent van het aantal beschikbare plaatsen in de brugklas mag inzetten voor leerlingen die een beroep doen op de hardheidsclausule. Ouders kunnen hier een beroep op doen als er sprake is van een combinatie van individuele, persoonlijke kenmerken, een gezondheidssituatie en/of een thuissituatie, waardoor een specifieke school geschikt is.

Verder zijn er over de hardheidsclausule geen gezamenlijke criteria door de VO-scholen opgeschreven. VO-scholen bepalen zelf of ze een verzoek tot directe plaatsing via de hardheidsclausule terecht vinden en dus of ze wel/niet de betreffende leerling direct plaatsen.

Als ouders aanspraak willen maken op de hardheidsclausule, kunnen zij bij OSVO hiervoor een aanvraag indienen. Dit kan van 1 tot en met 22 februari 2024. Ouders vullen daarvoor het online formulier ‘Beroep op hardheidsclausule’  in.

Ouders kunnen slechts voor één school een beroep doen op de hardheidsclausule. Voor vragen of ondersteuning kunnen zij contact opnemen met OSVO via povo@verenigingosvo.nl of telefoonnummer 020 8119925 (dinsdag, woensdag, donderdag).

Als een leerling geen directe plaatsing via de hardheidsclausule heeft vóór het einde van de aanmeldperiode (20 maart 2024), moet de leerling zich gewoon aanmelden met voorkeurslijst.

Scholen bepalen zelf wanneer zij de verzoeken behandelen en eventueel toekennen. Vraag hiernaar bij de betreffende VO-school.


Veelgestelde vragen over aanmelding voor de Centrale Loting en Matching

Hoe meldt een leerling zich aan?

De aanmeldingsprocedure is volledig digitaal. Je hoeft niet naar de school van eerste voorkeur om je daar persoonlijk aan te melden. Je ontvangt op uiterlijk dinsdag 19 maart 2024 via je basisschool een e-mail van ELK. Daarmee kun je een account aanmaken voor de aanmelding voor de Centrale Loting en Matching. Daarna volg je de aanwijzingen van het systeem.

Ouders die hulp nodig hebben bij het digitaal aanmelden kunnen terecht bij de groepsleerkracht van hun kind. In stadsdeel Zuidoost staan ook scholen voor voortgezet onderwijs klaar om hierbij te helpen

Dit filmpje legt aan ouder en leerlingen uit hoe de digitale aanmelding werkt.

Hoe meldt een leerling zonder persoonlijk aanmeldformulier zich met een voorkeurslijst aan voor het Amsterdamse VO?

Een zogenoemde ‘buitenleerling’ is een leerling die niet in ELK is geregistreerd als potentiële leerling voor het Amsterdamse VO. Dit komt omdat de leerling niet van een Amsterdamse basisschool komt of van een basisschool in de regio die ook met het Electronisch Loket Kernprocedure (ELK) werkt.

De aanmeldingsprocedure is volledig digitaal. Voor buitenleerlingen is er een aparte route. Buitenleerlingen melden zich namelijk eerst aan door een mail te sturen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl met daarin de volgende leerlinggegevens:

 • roepnaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • geboortedatum
 • schooladvies;
 • e-mailadres ouder.

Op het e-mailadres wat je doorgeeft, ontvang je dan een e-mail met daarin een link om een account aan te maken voor het ouderportaal van het Elektronisch Loket Kernprocedure (ELK).

Net als alle andere leerlingen zien de buitenleerlingen op woensdag 17 april 2024 in het ouderportaal op welke school zij een plaats hebben gekregen.

Welke periodes kunnen leerlingen zich aanmelden op een Amsterdamse VO-school?

 • Aanmelding Centrale Loting & Matching 20 tot en met 31 maart 2024
  Van 20 tot en met 31 maart 2024 melden de leerlingen die naar een Amsterdamse VO-school willen zich aan. Zij doen vervolgens mee aan de Centrale Loting en Matching. Leerlingen die naar het VSO, tussenvoorziening, praktijkonderwijs, kopklas of Internationale Schakelklas gaan, doen niet mee aan de loting. Zij moeten zich wel digitaal aanmelden. Zij krijgen digitale inloggegevens van de basisschool. Leerlingen die naar de middelbare vrijeschool Kairos in Amsterdam Noord willen, moeten contact opnemen met deze school zelf. Deze school doet namelijk niet mee aan de Centrale Loting en Matching en heeft een eigen aanmeldprocedure.
 • Aanmelding tweede ronde donderdag 18, vrijdag 19, maandag 22 en dinsdag 23 april 2024
  Donderdag 18, vrijdag 19, maandag 22 en dinsdag 23 april 2024 melden leerlingen zich aan die te laat waren voor de Centrale Loting & Matchting, of die zich terugtrekken van de eerste school van plaatsing. Deze leerlingen doen mee aan de afrondingsfase (tweede lotingronde) waarvoor zij een nieuwe voorkeurslijst digitaal moeten inleveren. De uitslag van deze ronde wordt woensdag 24 april 2024 bekend gemaakt.

Wanneer moeten leerlingen zich aanmelden voor het VSO, kopklas, ISK, Praktijkonderwijs en tussenvoorziening?

Leerlingen met het advies VSO (voortgezet speciaal onderwijs), Kopklas, ISK (Internationale Schakelklas), Praktijkonderwijs of tussenvoorziening melden zich tussen woensdag 20 en zondag 31 maart 2024 digitaal aan via het inlegsysteem van ELK. Zij krijgen de inloggegevens van de basisschool.

Wat kan ik doen als ik te laat ben met aanmelden?

Wanneer een leerling op 17 april 2024 geen plaatsingsaanbod heeft gekregen omdat hij zich te laat heeft aangemeld, doet de leerling niet mee aan de eerste lotingsronde. Wel krijgt de leerling tijdens de afrondingsfase (de tweede ronde) de mogelijkheid om (opnieuw) een voorkeurslijst op te stellen met VO-scholen die nog plek hebben.

In de eerste week na de uitslag van de eerste ronde van de Centrale Loting & Matching geven de VO-scholen met beschikbare plekken extra voorlichting en stellen ouders en leerlingen een voorkeurslijst op. Het advies is om deze lijst zo lang mogelijk te maken. Leerlingen melden zich met hun digitale voorkeurslijst aan. De aanmelding voor de afrondingsfase vindt plaats tussen donderdag 18 en dinsdag 23 april 2024.

Uiterlijk 24 april 2024 krijgen deze leerlingen een nieuw bericht van plaatsing.


Veelgestelde vragen over de werking van de Centrale Loting en Matching

Hoe werkt plaatsing in een profielklas binnen de Centrale Loting en Matching?

Sommige scholen bieden afzonderlijke profielklassen, zoals een klas voor sport, kunst, gymnasium, technasium of tweetalig onderwijs (tto). Elke VO-school mag maximaal één profielklas per basisschooladvies in de keuzelijst op het aanmeldingsformulier zetten. Als een leerling zowel een profielklas als een reguliere klas van dezelfde school invult op de voorkeurlijst, dan wordt de lijst langer. Een leerling met een vwo-advies vult in dat geval dertien in plaats van twaalf voorkeuren in.

Lees ook ‘Verdubbelt plaatsingskans als ik van een school zowel een reguliere klas als profielklas op mijn voorkeurslijst zet?’.

Hoe werkt de Centrale Loting & Matching?

Leerlingen die in Amsterdam naar een school voor voortgezet onderwijs willen, doen mee aan de Centrale Loting & Matching. Leerlingen melden zich hiervoor digitaal aan met een voorkeurslijst van VO-scholen. Op de dag van de Centrale Loting & Matching plaatst de computer, in het bijzijn van een notaris en getuigen, alle leerlingen op een middelbare school van voorkeur. De computer gebruikt hiervoor het algoritme DA-STB (“Deferred Acceptance, Single-Tie-Breaking”). Het stappenplan ziet er als volgt uit:

 • Leerlingen maken een voorkeurslijst van middelbare scholen en leveren deze lijst tussen 20 en 31 maart 2024 digitaal in via het ouderportaal in ELK (Elektronisch Loket Kernprocedure).
 • Op de dag van de Centrale Loting & Matching wijst een computer elke leerling die een voorkeurslijst heeft ingeleverd, blind een lotnummer toe.
 • Alle leerlingen worden op volgorde van hun lotnummer één voor één geplaatst.
 • Als een leerling aan de beurt is om geplaatst te worden, kijkt de computer eerst naar de VO-school die bovenaan de voorkeurslijst van deze leerling staat.
 • Is die VO-school al vol, dan kijkt de computer naar de tweede voorkeur, en als die vol is naar derde voorkeur, et cetera.
 • Heeft de leerling een plek op een VO-school gekregen? Dan gaat het centrale systeem door met het volgende lotnummer. Zo krijgt elke leerling een plaats op een school.

In deze video legt OSVO (vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs) in een korte samenvatting uit hoe de loting- en matching werkt.

Wat zijn de kansen op plaatsing?

Er is ruim voldoende plek op VO-scholen voor leerlingen in Amsterdam. Maar omdat sommige scholen populair zijn moet er geloot worden. En met een systeem voor loting is het onvermijdelijk dat er leerlingen teleurgesteld worden en terechtkomen op een school die laag op hun voorkeurslijst staat.

De kans op plaatsing op een VO-school die hoog op de voorkeurslijst staat is afhankelijk van:

 • het lotnummer;
 • het basisschooladvies (leerlingen met een vmbo-b advies komen vaker op een school van hun eerste voorkeur terecht dan leerlingen met een havo- of vwo-advies);
 • de VO-scholen op de voorkeurslijst (populaire of niet-populaire scholen).

In 2023 kwam 78% van de leerlingen op hun eerste voorkeur terecht. 94% kwam terecht op een VO-school uit de top 3 en en 98% kwam terecht op een VO-school uit de top vijf. Voor leerlingen met een havo/vwo-advies was de kans om op de eerste voorkeur te komen het laagst: 66%. Hoeveel leerlingen er in 2023 naar hun favoriete VO-school kunnen gaan, is niet goed te voorspellen.

Meer informatie over de percentages en cijfers van de Centrale Loting en Matching in 2023 en 2022 staat in:

Een overzicht van de uitslagen uit eerdere jaren staat in: ‘Wetenschappelijke rapporten over matching en loting in Amsterdam’.

Hoe kunnen de Amsterdamse schoolbesturen een plaatsingsgarantie geven?

De Amsterdamse VO-scholen geven een plaatsingsgarantie aan leerlingen die een volledige voorkeurslijst inleveren. Dit betekent dat zij verzekerd zijn van een plek op een VO-school van hun lijst. Hoeveel scholen een leerling op de voorkeurslijst moet zetten hangt af van het schooladvies:

 • vier VO-scholen voor de adviezen vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (al deze adviezen met en zonder lwoo);
 • zes VO-scholen voor de adviezen vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo;
 • twaalf VO-scholen voor de adviezen havo, havo/vwo en vwo.

Het gaat hier om het aantal unieke scholen. Indien een VO-school twee keer op een voorkeurslijst voorkomt, met een reguliere- en een profielklas, dan telt dit als één school. In dat geval vult een leerling vijf, zeven of dertien scholen in.

Als de lotingscomputer niet alle leerlingen met een voldoende lange voorkeurslijst kan plaatsen, breidt de computer de capaciteit automatisch uit met vier procent. Als er dan nog steeds leerlingen ongeplaatst blijven, vindt er een bestuurlijk ‘garantie-overleg’ plaats tussen de VO-schoolbesturen. Tijdens dit overleg bepalen zij welke scholen nog extra capaciteit kunnen creëren, zodat alle leerlingen met voldoende lange lijsten een plaats krijgen op hun school van voorkeur.

Meer hierover staat in paragraaf 5 van de ‘Procesbeschrijving Centrale Loting en Matching OSVO’ (2023).

Op welke manier kunnen scholen hun capaciteit opgeven voor de Centrale Loting en Matching?

In ELK staat hoeveel capaciteit (beschikbare plekken) VO-scholen hebben en welke onderwijssoorten de VO-scholen bieden. Met deze informatie kan ELK leerlingen een juiste keuzelijst sturen: een lijst met vier, zes of twaalf voorkeuren.

De VO-scholen hebben zelf de regie over de verdeling van hun capaciteit (de beschikbare plekken) over capaciteitsgroepen, met aan elke capaciteitsgroep één of meer onderwijssoorten gekoppeld. De totale capaciteit die in ELK staat, moet overeenkomen met de totale capaciteit die op de website van OSVO  staat.

Wat is de staartverbetering?

Als de lotingscomputer niet alle leerlingen met een voldoende lange voorkeurslijst kan plaatsen, breidt de computer de capaciteit automatisch uit met vier procent.  De capaciteit die daarna eventueel nog overblijft, wordt ingezet om leerlingen op een hogere plek te krijgen op hun voorkeurslijst. Daarbij is eerst de leerling met het slechtste lotnummer op plek twaalf aan de beurt. Als alle kinderen op de twaalfde plek zijn geholpen zijn leerlingen op de elfde plek aan de beurt, weer met het slechtste lotnummer als eerst, enzovoort. Omdat de kinderen met de slechtste lotnummers en de laagste voorkeuren als eerst aan de beurt zijn bij deze procedure, wordt er gesproken over een staartverbetering.

Meer informatie staat in paragraaf 6 in de ‘Procesomschrijving Centrale Loting en Matching OSVO’(2023).

Hoe werkt het voor leerlingen met een dubbel basisschooladvies in de Centrale Loting en Matching?

Leerlingen met een dubbeladvies (basis/kader, vmbo-t/havo of havo/vwo) loten mee met de leerlingen die het lagere van de twee adviezen hebben. Bijvoorbeeld: een leerling met een vmbo-t/havo advies, maakt samen met de leerlingen met een vmbo-t advies kans op een plek op een betreffende school die voor beide basisschooladviezen toegankelijk is.

Er zijn ook scholen die ervoor kiezen om alle adviezen samen mee te laten loten voor de beschikbare plekken. Dan kijkt de school na de Centrale Loting en Matching hoe het de klassen indeelt.

Bij sommige scholen hebben leerlingen met een dubbeladvies de mogelijkheid om bij aanmelding aan te geven of zij de voorkeur hebben voor een plaatsing op het hoogste niveau van hun advies. Als hiervoor voldoende belangstelling is, biedt de school soms de optie aan om voor hen een klas op het hoogste niveau te formeren.

Kun je met voorrang worden uitgeloot?

Ook voorrangsleerlingen kunnen worden uitgeloot. Als leerlingen zijn uitgeloot omdat er onvoldoende plek was, konden zij niet geplaatst worden op de school van eerste voorkeur. Deze leerlingen doen samen met de leerlingen zonder voorrang weer mee aan de Centrale Loting en Matching op basis van hun lotnummer. Vervolgens gaat de computer vanaf lotnummer 1 de beschikbare plekken toekennen.

Kan een leerling naar een VO-school waar niet wordt geloot?

Als een school minder aanmeldingen dan beschikbare plaatsen heeft, hoeft er niet te worden geloot. Dit betekent dat leerlingen met een ongunstig lotnummer alsnog een plek kunnen krijgen op de school van hun eerste voorkeur. Op de VO-scholen waar in voorgaande jaren niet is geloot, omdat er meer plek was dan aanmeldingen, zullen ook dit jaar hoogstwaarschijnlijk alle leerlingen een plek krijgen, ongeacht hun lotnummer.

In het onderzoeksrapport ‘Beschrijvende analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2022’, van de onderzoekers Van der Klaauw en Oosterbeek, kun je zien of er dat jaar op een school is geloot. Ook staat in dit rapport in tabel 2, in de laatste kolommen getiteld ‘reservelijst’, hoeveel leerlingen zijn uitgeloot voor een school. In het verslag van de Loting en Matching 2023 staat deze informatie op bladzijde 12 tot en met 16.

Hoe kan het dat sommige leerlingen die een school als eerste voorkeur op hun lijst hadden staan, hun plek verliezen aan leerlingen die de school als tweede of lagere voorkeur op hun lijst hadden staan?

Dit noemen we het verdringingseffect. Het systeem voor Loting en Matching verdeelt de leerlingen op basis van lotnummers. De lotnummers bepalen wanneer je aan de beurt bent met jouw voorkeurslijst. Een voorbeeld is een leerling die op zijn derde voorkeur wordt geplaatst, terwijl dit de eerste voorkeur is van een leerling met een slechter lotnummer. Dit nadelige effect van de lotingsmethode voelt onrechtvaardig aan. Bekijk ook de veelgestelde vragen en keuzeinformatie op voschoolkeuze020.nl, dit is de officiële website van de Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs.

Doen alle scholen mee aan de Centrale Loting & Matching?

Nee. De volgende schoolsoorten doen niet mee aan de Centrale Loting en Matching:

Ook de reguliere vrijeschool Kairos Tienercollege in Amsterdam Noord doet niet mee aan de Centrale Loting en Matching. Zij hebben een eigen aanmeldprocedure. Neem voor meer informatie contact op met de school zelf.

In de Keuzegids 2023/2024 staat per VO-school vermeld of deze wel of niet deelneemt aan de Centrale Loting en Matching.

Doen leerlingen buiten de regio Amsterdam, die naar een Amsterdamse VO-school willen, ook mee aan de Centrale Loting en Matching?

Ja, ook leerlingen van buiten Amsterdam die naar een VO-school in Amsterdam willen, doen mee aan de Centrale Loting en Matching. Ouders/verzorgers van leerlingen buiten Amsterdam moeten daarvoor contact opnemen met de Servicedesk van ELK (Elektronisch Loket Kernprocedure). De Servicedesk registreert de leerling in ELK en ouders/verzorgers ontvangen vervolgens een e-mail met inloggegevens voor het ouderportaal. Hierin kunnen zij, net als leerlingen in Amsterdam, hun voorkeurslijst invullen en verzenden.


Veelgestelde vragen over plaatsing op een VO-school na de Centrale Loting en Matching

Wat kan een ouder doen als de gereserveerde plek op een VO-school niet naar tevredenheid is?

Als een ouder niet tevreden is met de plek die voor de leerling is gereserveerd, moet de ouder enkele stappen ondernemen om de leerling op een andere school geplaatst te krijgen. Hierbij moeten ouders zich wel realiseren dat het nooit een plek hoger op de oorspronkelijke voorkeurlijst zal opleveren.

 • Ouders melden zich bij de school van plaatsing af. Dit is nodig omdat de VO-school van plaatsing jou eerst moet ‘uitschrijven’ voordat je op een nieuwe VO-school ‘aangemeld’ kan worden.
 • Ouders en leerlingen oriënteren zich vervolgens op de lijst met scholen die nog plekken beschikbaar hebben en die passen bij het basisschooladvies van de leerling. Vervolgens maken zij een nieuwe voorkeurslijst.
 • De leerling meldt zich digitaal aan in het ouderportaal op 18, 19, 22 of 23 april 2024.
 • De tweede Centrale Loting en Matching vindt plaats en de uitkomst hiervan verschijnt op 24 april 2024 in het ouderportaal.

Hoe krijgt een leerling zijn lotnummer te weten?

Tijdens de Centrale Loting en Matching krijgen alle leerlingen blind een lotnummer toegewezen door de computer, onder toezicht van een notaris. De lotnummers worden dus niet vooraf bekend gemaakt. Het lotnummer van de leerling wordt, samen met de uitslag van de Centrale Loting en Matching, op 17 april 2024 in het ouderportaal getoond.

Een ouder heeft nog geen e-mail ontvangen met de link naar het ouderportaal waar op 17 april 2024 de uitslag kan worden ingezien, met wie kan de ouder contact opnemen?

Controleer eerst uw ongewenste e-mail. Is het plaatsingsbericht daar niet terecht gekomen? Neem dan contact op met de Servicedesk Centrale Loting & Matching. Houd het 9-cijferige ELK-leerlingennummer bij de hand. Dit nummer staat onder andere vermeld op het definitieve aanmeldformulier van de leerling. Het e-mailadres wordt gecontroleerd en dan kan de link alsnog worden verzonden.

E: servicedesk.ouders@elkadam.nl

De leerling en zijn/haar ouders kunnen op 17 april 2024 na 15:30 uur ook bij de basisschool navragen waar de leerling is geplaatst. Bovendien ontvangen alle leerlingen na 17 april een brief van de VO-school waarop ze geplaatst zijn.

Wanneer is de Centrale Loting en Matching en krijgen leerlingen een bericht van plaatsing?

De Centrale Loting en Matching is op woensdag 17 april 2024. Ouders en leerlingen kunnen die dag de uitslag zien in het ouderportaal.

Wanneer en hoe is de Servicedesk Centrale Loting & Matching bereikbaar?

De Servicedesk is van 20 tot en met 29 maart 2024 bereikbaar voor e-mails van ouders. Vermeld in de e-mail altijd het ELK-leerlingnummer en uw telefoonnummer.

E: servicedesk.ouders@elkadam.nl

T: 020 811 9944

Wat als de leerling niet geplaatst is bij de Centrale Loting en Matching?

Als een leerling niet geplaatst is omdat hij bijvoorbeeld te laat was met aanmelden, dan krijgt hij de kans om zich opnieuw aan te melden tijdens de tweede ronde. De leerling hoort dan welke VO-scholen nog plek hebben en zet opnieuw de scholen met beschikbare plekken op volgorde van voorkeur. Het streven is dat elke leerling vóór de meivakantie een plek krijgt aangeboden.

Als een leerling de eerste ronde niet is geplaatst, kunnen ouders en leerling de volgende stappen ondernemen:

 • Kijk in het ouderportaal welke scholen nog plaats hebben. Wil je nog een VO-school bezichtigen? Neem dan contact op met de VO-school om een afspraak te maken.
 • Lever je voorkeurslijst tussen donderdag 18 en dinsdag 22 april 2024 digitaal in via het ouderportaal.
 • De bekendmaking van de tweede lotingsuitkomst is op woensdag 23 april 2024 in het ouderportaal.

Wat gebeurt er na het bekendmaken van de plaatsing?

Na de bekendmaking volgt de kennismakingsmiddag op de nieuwe VO-school van de leerling op dinsdag 25 of woensdag 26 juni 2024. Leerlingen krijgen hiervoor een uitnodiging van de nieuwe VO-school. Aanwezigheid op deze kennismakingsmiddagen is belangrijk. Deze dag is de eerste echte kennismaking met de nieuwe VO-school en een leerling leert zijn/haar toekomstige klasgenootjes en de mentor kennen. Ook krijgt de leerling informatie over het eerste schooljaar. Heeft een leerling geen uitnodiging ontvangen of kan hij/zij niet? Neem dan contact op met de VO-school.

Wanneer een leerling in een profielklas is geplaatst, is het mogelijk dat de VO-school intakegesprekken organiseert om nader kennis te maken en samen te beoordelen of deze profielklas echt goed bij de leerling past.


Veelgestelde vragen over reservelijsten

Hoe werken de reservelijsten?

Sommige VO-scholen hebben tijdens de Centrale Loting en Matching onvoldoende plek om alle leerlingen die erheen willen te plaatsen. Daarom zijn er reservelijsten. Een leerling komt automatisch op de reservelijst te staan van de scholen die hoger op zijn voorkeurslijst staan. Als een leerling bijvoorbeeld geplaatst is op zijn derde voorkeur, dan staat hij op de reservelijst van de scholen van zijn eerste en tweede voorkeur. De reservelijsten werken computergestuurd.

In het verleden hadden leerlingen met sterke lotnummers ‘dubbel’ geluk. Zij hadden een grote kans om hoog op hun voorkeurslijst te komen én kwamen bovenaan te staan op de reservelijsten van hun hogere voorkeur. Leerlingen met slechte lotnummers hadden daarentegen dubbel pech. Daarom is besloten om leerlingen met een slecht lotnummer bij de reservelijsten bovenaan te plaatsen. Op die manier hebben zij niet twee keer nadeel van het ongunstige lotnummer.

Wat gebeurt er als er een plek vrijkomt?

De reservelijst treedt in werking wanneer een plek vrijkomt door bijvoorbeeld een verhuizing, of wanneer een leerling zich terugtrekt. Maar ook als een VO-school een leerling toch niet kan plaatsen vanwege een speciale ondersteuningsbehoefte (passend onderwijs). Daarnaast kan een plek vrijkomen doordat een leerling op de gewenste school zelf is doorgeschoven via de reservelijst naar een andere school.

Als er een plekje vrijkomt op een VO-school waar je bovenaan de reservelijst staat, dan neemt die school contact met je op. Je krijgt dan de vraag of je gebruik wilt maken van die plek. Het is dan aan jou en je ouders om te beslissen of je alsnog naar die andere school wil.

Als een leerling lager op de voorkeurslijst is geplaatst dan de eerste voorkeur, staat de leerling dan op een reservelijst van de andere VO-scholen?

Ja, voor alle VO-scholen waar is geloot voor de beschikbare plekken wordt een reservelijst opgebouwd. Elke leerling die lager dan de eerste voorkeur is geplaatst, staat op de reservelijst van de scholen die hoger op de voorkeurslijst stonden dan de VO-school van plaatsing. Is een leerling bijvoorbeeld geplaatst op plek vier van de voorkeurslijst? Dan staat hij op de reservelijsten van de VO-scholen van zijn eerste, tweede en derde voorkeur.

Waar worden de reservelijsten gepubliceerd?

De reservelijsten worden op 17 april 2024 in het ouderportaal gepubliceerd. Zie het artikel Belangrijke data bij de overstap naar het VO in schooljaar 2022/2023 voor meer details. In het ouderportaal kun je gelijk met de uitslag je positie op de reservelijst zien. De leerlingen behouden hun lotnummer.

Behouden leerlingen die meedoen aan de afrondingsfase hun positie op de reservelijst?

Leerlingen die in de eerste lotingsronde een plek aangeboden krijgen en hier geen gebruik van willen maken, geven bij deelname aan de afrondingsfase deze plek op. Ouders of verzorgers bevestigen schriftelijk dat zij afstand doen van de aangeboden plek op de desbetreffende VO-school. De leerlingen behouden na de tweede lotingsronde hun positie op de reservelijst van de VO-scholen waar zij tijdens de eerste ronde niet geplaatst konden worden.

Welke scholen hebben nog plek voor de 2e ronde/afrondingsfase?

Na de uitslag van de loting en matching op donderdag 17 april 2024 publiceert schoolkeuze020.nl een lijstvan scholen die nog plek hebben. Leerlingen die mee doen aan de tweede ronde kunnen die lijst raadplegen om een nieuwe voorkeurslijst op te stellen.