96% geplaatst binnen top 3 in eerste plaatsingsronde stedelijk toelatingsbeleid

Geplaatst door Menno van de Koppel op 20 maart 2015
Afgelopen dinsdag 17 maart 2015 werd voor het eerst de ‘geautomatiseerde plaatsing’ uitgevoerd op basisscholen onder het stedelijk toelatingsbeleid dat begin dit jaar is ingegaan. 96% van de leerlingen werd geplaatst in hun top 3. Van de in totaal 3.528 aangemelde kinderen hebben 84 kinderen nog geen plek. Deze eerste plaatsingsronde betrof kinderen die tussen 1 juli en 31 december 2015 vier jaar worden.

Eerste plaatsing stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs Amsterdam

De Amsterdamse schoolbesturen, verenigd in het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), zijn de afgelopen jaren bezig geweest met de voorbereidingen van nieuw stedelijk toelatingsbeleid dat dit jaar van start is gegaan. Het nieuwe systeem maakt een einde aan de ‘onduidelijkheid, onzekerheid en willekeur’ (zoals het BBO zelf in een persbericht schrijft) onder het oude systeem. Het BBO omschrijft het doel van het nieuwe toelatingsbeleid als het bieden van gelijke kansen op een plaats op een basisschool, al zullen door de buurtvoorrang in het systeem niet alle ouders dat zo ervaren. De eerste plaatsing werd uitgevoerd op dinsdag 17 maart in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de oudergeledingen van de GMR, schoolbesturen en de gemeente. 

Cijfers

In totaal waren voor deze periode ruim 3.528 kinderen aangemeld. Van de aangemelde kinderen is 89% geplaatst op de school van de 1e voorkeur, 4% op een school van de 2e voorkeur, 2% op een school van de 3e voorkeur, 1% op een school van de 4e voorkeur en 1% op een school van de 5e voorkeur. 84 kinderen zijn nog niet geplaatst op één van hun voorkeurscholen, circa 2%.

Resultaat

96% van de kinderen is geplaatst in de top 3, het BBO is tevreden met dat resultaat, maar schrijft in een persbericht begrip te hebben voor de teleurstelling van ouders die niet op een opgegeven school van voorkeur zijn geplaatst. Het BBO kondigt aan dat binnenkort cijfers per stadsdeel worden geanalyseerd en dat uitgewerkte resulstaten op de site van het BBO (www.bboamsterdam.nl) worden gepubliceerd. Ook zegt het BBO toe dat ervaringen en analyse van resultaten worden geëvalueerd en desgewenst aanleiding zullen zijn tot verbetering van het beleid, al schrijft het BBO niet of daarbij gedoeld wordt op de wens van besturen of van ouders.

Kinderen zonder school

Dat 84 kinderen nog geen plek hebben heeft volgens het BBO in veel gevallen als oorzaak dat de ouders maar een beperkt aantal keuzes hebben opgegeven. Het is nog onbekend in hoeverre deze leerlingen een voorkeurschool hadden opgegeven buiten hun buurt waar zij geen voorrang hadden. Het BBO meldt dat in alle stadsdelen op ruim 150 van de in totaal 211 deelnemende scholen nog voldoende plaats is. Het BBO heeft een helpdesk (020 251 8006) beschikbaar voor deze ouders die hen hierbij ondersteunt.

Ouders moeten plek nog bevestigen

Deze week ontvingen alle ouders van de aangemelde leerlingen die tussen 1 juli en 31 december 2015 vier jaar worden de definitieve uitslag van de plaatsing per brief. Daarna hebben zij twee weken de tijd om bij de school waar hun kind geplaatst is aan te geven of zij van de plaats gebruik willen maken. Voor vragen kunnen ouders contact opnemen met de helpdesk van het BBO (020 251 8006).

Tip van OCO: maak werk van de bevestiging!

OCO adviseert ouders om deze bevestiging per aangetekende brief te versturen of om na verzending van de bevestigingsbrief te bellen naar de school om te checken of de bevestiging door school ontvangen is en dat dan nog eens per email te bevestigen. Dit omdat ouders anders geen bewijs hebben dat ze de bevestiging hebben verstuurd. Als de school namelijk achteraf beweert dat ouders niet binnen twee weken gereageerd hebben riskeren ze hun plek kwijt te raken.

Nog geen uitslag bekend van de 11 scholen die niet meedoen 

10 scholen in Zuid en 1 in Centrum draaien niet mee in het stedelijk toelatingsbeleid en hanteren hun eigen plaatsingsmethodiek. Op dit moment zijn daarvan nog geen uitkomsten bekend.

Helpdesk BBO (020) 251 8006

Zoals hierboven vermeld kunnen ouders voor vragen contact opnemen met de helpdesk van het BBO op (020) 251 8006. Uiteraard kunnen ouders ook met vragen bij OCO terecht.

Meer artikelen over Blog