Ouders voor keuzevrijheid basisonderwijs Amsterdam

Geplaatst door Nicoline Vink op 24 februari 2015
Een groep Amsterdamse ouders heeft besloten zich te verenigen om de invoering van het nieuwe stedelijke toelatingsbeleid basisonderwijs te monitoren en zich in te zetten voor keuzevrijheid in het Amsterdams basisonderwijs.

Even voorstellen:

“Wij zijn een groep Amsterdamse ouders die zich bezighoudt met de keuzevrijheid in het basisonderwijs. Wij vinden dat een ouder bewust moet kunnen kiezen voor een voorkeursschool (op elke grond), ook buiten de eigen buurt. Een stedelijk beleid moet hiervoor ruimte laten. Het streven om een aanpassing in het huidige stedelijke toelatingsbeleid te realiseren, is voor ons een belangrijk doel. Daarnaast vinden we dat onduidelijkheden en gebreken in het nieuwe systeem zo snel mogelijk aangekaart moeten worden en niet kunnen wachten tot de aangekondigde evaluatie over een jaar.”

Facebookpagina

De groep heeft meerdere acties op stapel staan. Allereerst is er een Facebook pagina, waarop ouders informatie kunnen vinden en reacties achter kunnen laten.

Inventarisatie kindplaatsen

Als tweede actiepunt is er een inventarisatie gemaakt van het aantal kindplaatsen bij basisscholen in Amsterdam-Noord.

“Wij vinden dat voor ouders transparant en inzichtelijk moet zijn hoeveel kans zij maken op een plaats op een bepaalde school. We hebben Amsterdam-Noord als pilot genomen, in de hoop dat het BBO deze voorzet gebruikt en zorgt dat de cijfers van alle scholen in Amsterdam vrij toegankelijk worden voor ouders.”

Enquête

Het derde actiepunt is een enquête onder ouders, waarmee de groep wil onderzoeken wat de echte voorkeursscholen van ouders zijn en hoe het nieuwe toelatingsbeleid hun schoolkeuze beïnvloedt. Heeft u zelf kinderen waarvoor u binnenkort een basisschool moet kiezen? Ga dan hier naar de enquête.

Meer info op website Gemeente Amsterdam

Ondanks het feit dat het Stedelijk toelatingsbeleid is vastgesteld door de schoolbesturen is de meeste informatie op de website van de Gemeente Amsterdam te vinden.

Zie voor algemene informatie
www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/basisonderwijs/stedelijk-0

Wilt u een overzicht van uw voorrangsscholen? Vul uw postcode en huisnummer in op
www.amsterdam.nl/schoolwijzer

Voor veelgestelde vragen zie
http://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/basisonderwijs/veelgestelde-vragen

en de pagina ‘zo werkt het’
http://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid={FEE1A565-6419-4997-8202-BE3BD5B40DDE}

Vragen of klachten

Voor vragen of klachten over het nieuwe stedelijk toelatings beleid kunnen ouders contact opnemen met het vraagloket dat hiervoor is ingericht bij het BBO (de koepel van de Amsterdamse schoolbesturen in het basisonderwijs):
Clarissa Friedlander
(020) 251 8006
toelatingsbeleid@bbo.amsterdam.nl