Aanpak ‘Vasthouden en niet losloslaten’ moet schoolverlaten in Amsterdam terugdringen

Geplaatst door OCO op 30 augustus 2007
In Amsterdam hebben verschillende organisaties afspraken gemaakt om het aantal schoolverlaters in Amsterdam terug te dringen. Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tussen de 18 en 23 jaar die stoppen met school, maar nog geen startkwalificatie hebben.

Aanpak

De Amsterdamse aanpak is gebaseerd op een groot aantal afspraken tussen de schoolbesturen, de gemeente en de stadsdelen en alle omringende instanties, zoals bureau Jeugdzorg en het Openbaar Ministerie.

Deze afspraken worden ieder half jaar in een zogenaamd Ambtswoninggesprek onder leiding van de wethouder onderwijs gezamenlijk nagelopen en bijgesteld. De voorbereiding en uitvoering wordt ondersteund door de Verbeterunit. Het gehele programma tegen schoolverzuim en tegen voortijdig schoolverlaten is een ketenaanpak en heet ‘Vasthouden en niet loslaten!’.

Convenant

In het beroepsonderwijs is er op een onderdeel van het totaal ook een convenant gesloten met de minister van onderwijs en de ROC onder de titel ‘Aanval op de uitval’.

Over voortijdig schoolverlaters

Een voortijdig schoolverlater is iemand tussen de 18 en 23 jaar die stopt met school, maar nog geen startkwalificatie heeft. De gemeente helpt jongeren met een plan om weer een opleiding te volgen of bij de uitstroom naar werk. Meer informatie over schoolverlaters is te lezen in het artikel Wat zijn voortijdig schoolverlaters?.

Lees hier het volledige rapport ‘Vasthouden en niet loslaten‘ en het convenant ‘Aanval op de uitval‘.

Meer artikelen over Blog