Amsterdamse aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV)

De Amsterdamse aanpak is gebaseerd op een groot aantal afspraken tussen de schoolbesturen, de gemeente en de stadsdelen en alle omringende instanties, zoals bureau Jeugdzorg en het Openbaar Ministerie. Deze afspraken worden ieder half jaar in een zogenaamd Ambtswoninggesprek onder leiding van de wethouder onderwijs gezamenlijk nagelopen en bijgesteld. De voorbereiding en uitvoering wordt ondersteund door de Verbeterunit. Het gehele programma tegen schoolverzuim en tegen voortijdig schoolverlaten is een ketenaanpak en heet ‘Vasthouden en niet loslaten!’. In het beroepsonderwijs is er op een onderdeel van het totaal ook een convenant gesloten met de minister van onderwijs en de ROC onder de titel: ‘Aanval op de uitval’.

Vasthouden en niet loslaten

Aanval op de uitval