Voortijdig schoolverlaten

Jongeren tussen de 16 en 23 jaar die zonder startkwalificatie van school gaan, zijn voortijdige schoolverlaters. Ze hebben geen diploma waarmee ze geschoold werk kunnen vinden.

De overheid wil het voortijdig schoolverlaten voorkomen. Maar als het toch gebeurt, probeert men de jongeren terug te laten gaan naar school of ze ertoe aan te zetten naast hun baan een diploma te halen.

Scholen zijn in het kader van de RMC-wet (Wet Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) verplicht voortijdig schoolverlaters aan te melden bij de gemeente.

In Amsterdam is de Verbeterunit VSV opgericht om het voortijdig schoolverlaten aan te pakken. Dit is belangrijk, omdat het gaat om een kwetsbare groep jongeren.