Amsterdamse afspraken over “de kleurrijke basisschool”

Geplaatst door OCO op 28 juni 2007

Gemeente Amsterdam, stadsdelen en de basisscholen hebben 28 juni 2007 het convenant ‘Kleurrijke Basisscholen’ ondertekend. Hiermee willen scholen en de gemeente zich ervoor inzetten dat op de basisschool vooral kinderen uit de eigen wijk zitten.

Amsterdam wil dat kinderen uit dezelfde buurt elkaar ontmoeten op de buurtschool. Het belangrijkste zijn 55 scholen in Amsterdam waar veel kinderen uit andere wijken zitten. Deze scholen vormen geen goede afspiegeling van de buurt. Van de 207 basisscholen in Amsterdam zijn er 42 te wit en 13 te zwart (concentratiescholen). Trend is dat het aantal te witte scholen toeneemt en het aantal te zwarte scholen afneemt. Gemengde scholen veranderen eerder in ‘te wit’ dan ‘te zwart’.

Eén van de afspraken is de manier waarop kinderen worden aangemeld op de basisschool. Voortaan kan dat pas als het kind een bepaalde leeftijd heeft. Allochtone ouders schrijven hun kind vaak later in en kunnen dan niet meer uit alle scholen kiezen, omdat sommige scholen al vol zitten. Amsterdam wil hiermee vrije schoolkeuze voor alle ouders realiseren.

Ook krijgen kinderen uit de eigen wijk van de school straks voorrang. Nu gaat dat op postcodes en vooral scholen op het randje van een postcode hebben daar last van. Het komt weleens voor dat een kind niet toegelaten kan worden bij de school om de hoek niet mag omdat dat net een andere postcode is.

Amsterdam wil ook ouderinitiatieven en het ontstaan van vriendschapscholen stimuleren. Lees meer over de in het convenant Keurrijke Basisscholen vastgelegde afspraken over het plaatsingsbeleid.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog