Mijn kind is nog niet klaar voor de basisschool. Wanneer moet mijn kind van voorschool naar basisschool?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 1 augustus 2019
Ouders beslissen wanneer hun kind wordt ingeschreven op een school. Ouders bepalen daardoor wanneer een kind van voorschool naar basisschool overstapt. Een kind moet wél uiterlijk naar school vanaf 5 jaar vanwege de leerplicht.

Van voorschool naar basisschool? Geen speciale regels

Er zijn geen landelijke richtlijnen voor de beoordeling of een kind toe is aan de kleuterklas. Kinderopvangorganisaties bieden ook voorschoolse educatie aan. Dit wordt meestal de voorschool genoemd. Het kan zo zijn dat de kinderopvangorganisatie aangeeft dat een kind toe is aan groep 1. Kinderen moeten bijvoorbeeld zelfstandig kunnen eten, aankleden, wassen en naar het toilet gaan. Dit wordt schoolrijpheid genoemd. Zindelijkheid is op veel basisscholen een voorwaarde om toegelaten te worden op de basisschool.

De regels voor langer peuteren

Van peuterverlenging op de kinderopvangorganisatie is eigenlijk geen sprake. Er is geen specifiek wetsartikel dat aangeeft wie bepaalt of een leerling mag overstappen van de voorschool naar de basisschool. Dit komt erop neer dat uiteindelijk ouders verantwoordelijk zijn voor deze beslissing. Vind je zelf dat je kind van 4 jaar er nog niet aan toe is, dan kun je gewoon nog een paar maanden wachten. Een kind moet wél uiterlijk naar school vanaf 5 jaar vanwege de leerplicht (art. 2 lid 1 Lpw). Meer informatie over het inschrijven van een kind en het maximaal aantal dagen om kinderen te laten wennen is te lezen in het artikel Wanneer mag én moet mijn kind naar de basisschool?

Vroegschool

Er is ook vroegschoolse educatie voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. Op die manier kunnen kinderen ook op de basisschool hun taalachterstand verkleinen.