Levert het bezoeken van een voorschool of IKC voorrang op de bijbehorende basisschool op?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 25 juli 2019
Er zijn afspraken gemaakt binnen de gemeente Amsterdam over voorrangsregels voor het plaatsen van leerlingen op de basisschool. Een kind krijgt óók voorrang als hij of zij de voorschool of het IKC bezoekt die is aangesloten bij de voorkeursschool.

Voorrang

Een kind kan voorrang krijgen als de voorschool is aangesloten bij de voorkeurssschool. Hierdoor kan een kind in dezelfde omgeving naar school blijven gaan. Meestal delen de voorschool en de basisschool hetzelfde gebouw en schoolplein.

Voorrang vanwege voorschool

In Amsterdam gelden verschillende voorrangsregels voor de plaatsing van kinderen op de basisschool. Van voorrang vanwege het eerder bezoeken van de voorschool is sprake als:

  • een kind een VVE-indicatie heeft
  • tenminste 8 maanden lang 4 dagdelen per week de voorschool bezoekt
  • de voorschool is aangesloten bij de basisschool
  • de school wordt opgegeven als voorrangsschool

Voorrang vanwege IKC

Een kind krijgt ook voorrang als hij of zij eerder het IKC bezocht. Een IKC is er juist voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Kinderen krijgen voorrang bij de plaatsing op de school die onder is van het IKC. Van voorrang vanwege het eerder bezoeken van het IKC is sprake als:

  • tenminste 8 maanden lang 4 dagdelen per week het IKC bezoekt
  • de basisschool maakt onderdeel uit van het bezochte IKC
  • de school wordt opgegeven als voorrangsschool