Basisschool Martin Luther King wordt De Vlinderboom

Geplaatst door OCO op 21 juni 2007

Na de zomer, in het nieuwe schooljaar 2007-2008 gaat de Martin Luther Kingschool over in een nieuwe school met een nieuwe naam én een nieuw onderwijsconcept: De Vlinderboom, oecumenische basisschool voor Natuurlijk Leren. Het bestuur van AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep) heeft het besluit genomen over de start van een nieuwe school aan de Nicolaas Beetsstraat in Oud-West: ‘De Vlinderboom’, tot aan het eind van dit schooljaar bekend onder de naam ‘Martin Luther Kingschool’.

Voorbereidingen
Deze zomer wordt het gebouw aan de Nicolaas Beetsstraat verbouwd en geschikt gemaakt voor het Natuurlijk Leren. Alle overige voorbereidingen zijn in volle gang. Er is gekozen voor een nieuw schoolconcept om in te kunnen spelen op de behoeften van de inwoners van Oud-West. De buurt verandert en de school verandert mee. Zo kunnen de kinderen in hun eigen buurt naar school blijven gaan.

Peuterspeelzaal
Ook de voorschool-peuterspeelzaal ‘Martin Luther King’ gaat mee in dit nieuwe onderwijsconcept. De naam van deze peutergroep, wordt: ‘Het Vlindertje’.

Wat is Natuurlijk Leren?
Natuurlijk Leren is een jong onderwijsconcept waarbij de lesstof aangeboden wordt aan de hand van ‘echte opdrachten’ waarbij de theorie de praktijk volgt. Kinderen worden voortdurend geprikkeld en uitgedaagd ondernemend te zijn en te werken aan de eigen talenten en mogelijkheden. Ze worden daarbij intensief begeleid.

Kinderen merken bij het werken aan prestaties en onderzoeksvragen dat ze behoefte hebben aan bepaalde kennis en vaardigheden. De leerkracht of een andere deskundige ondersteunt hen bij hun ontwikkeling of stimuleert in workshops de vaardigheden van leerlingen. Ook leren kinderen meer en meer met behulp van nieuwe media zoals het internet.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog