Bijeenkomst ouderkring Passend Onderwijs

Geplaatst door Menno van de Koppel op 12 juni 2014
In Amsterdam West kwamen op 2 juni 2014 ouders en onderwijsprofessionals bij elkaar in de Kinkerbuurtschool om te praten over passend onderwijs. Ouders spraken met onderwijsprofessionals over wat er gaat veranderen, stelden vragen en gaven meningen. Bestuurder Marius Voerman van de AWBR, het schoolbestuur voor openbaar onderwijs in Amsterdam-West binnen de ring, gaf eerst een algemene introductie. Hieronder worden enkele vragen (cursief) en antwoorden weergegeven.

Volgend schooljaar gaat het passend onderwijs van start. Met dit passend onderwijs is het de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen die extra ondersteuning nodig hebben naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. De school waar een kind aangemeld wordt krijgt een zorgplicht. Dat betekent dat de school een passende plek moet bieden als een kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit kan afhankelijk van de vereiste expertise een plek zijn op de eigen school, op een andere reguliere school of een plek in het speciaal onderwijs. Scholen gaan nauwer samenwerken, het rugzakje (budget per leerling) vervalt.

Het komt nu bij mij een beetje over als ‘alles moet anders, we zetten een dikke streep erdoorheen en alles moet weg’.
Het belang van het kind blijft voorop staan. Ieder kind krijgt een profiel op maat. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor de kinderen die het echt nodig hebben.

Als je kind al op school zit en er blijkt dat extra ondersteuning nodig is tijdens het schooljaar, hoe zal dat straks bij het passend onderwijs gaan?
Dat gaat niet anders dan hoe het nu gaat. We zullen externe expertise en begeleiding naar school halen. Als dit onvoldoende oplevert kan het kind uiteindelijk overgeplaatst worden naar speciaal onderwijs.

Is er bij het passend onderwijs nog steeds sprake van een indicatie?
Nee, er komt geen indicatie meer. De school zal aan moeten geven welke begeleiding een kind nodig heeft. Er zal handelingsgericht gewerkt gaan worden. Het gaat niet alleen om kinderen die extra hulp nodig hebben maar ook om kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Het budget is niet meer per leerling verdeeld, waardoor meerdere kinderen kunnen profiteren van hulp. Voor leerlingen waar geen ondersteuning voor geboden kan worden op school en die speciaal onderwijs nodig hebben is wel een ’toelaatbaarheidsverklaring’ nodig, die wordt afgegeven door het samenwerkingsverband.

Ik word van dit verhaal een beetje somber, hoe moet die leerkracht al die extra aandacht kunnen geven aan al die kinderen in de klas?
Ik ben er niet zo somber over, het gaat nu ook al goed en de groep is echt niet zo groot. De laatste jaren hebben we al een grote ontwikkeling doorgemaakt.

Hoe worden leerkrachten voorbereid op passend onderwijs?
In Amsterdam West ondernemen leerkrachten verschillende activiteiten: studiedagen, AWBR-academie (bijscholing door schoolbestuur), bezoeken aan lerarenbeurs. We zitten er bovenop.

Er zijn natuurlijk heel veel cursussen gegeven aan leerkrachten zodat ze meer weten over ‘zorgleerlingen’, maar ik denk dat het in de praktijk toch erg lastig gaat worden.
Leerkrachten hebben in de klas al enorm veel geleerd. Hebben al veel ambulante begeleiding gehad. Ze weten veel van handelingsgericht werken en zien steeds beter de diversiteit tussen leerlingen. Wel zijn er te weinig handen in de klas. Naar mijn mening moeten er eigenlijk 2 leerkrachten in de klas aanwezig zijn. (Dit antwoord werd niet gegeven door de schoolbestuurder maar door een aanwezige interne begeleider, IB-er.)

Meer artikelen over Blog