Bijlmerhorst niet meer zeer zwak

Geplaatst door OCO op 5 september 2011

Per 1 september van dit jaar is Bijlmerhorst niet meer zeer zwak.

De inspectie van het onderwijs doet onderzoek naar scholen en stelt vast of de school voldoet aan de te stellen eisen. Iedere maand publiceert de inspectie de lijst van zeer zwakke scholen. De inspectie noemt een school pas een zeer zwakke school na een uitgebreid onderzoek. Een zeer zwakke school is een school die drie jaar achter elkaar onvoldoende onderwijsresultaten (eindopbrengsten) realiseert en die daarnaast op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit laat zien. Een school wordt weer van de lijst verwijderd wanneer de inspectie bij heeft vastgesteld dat de school zich voldoende heeft verbeterd, het rapport van dit onderzoek is vastgesteld en op internet is geplaatst.

Meer artikelen over Blog