Welke (grafische) rekenmachine mag ik gebruiken op het examen? (vmbo, mavo, havo en vwo)

Geplaatst door Kaja Sariwating op 16 mei 2021
Voor ieder examenjaar wordt vastgesteld of een normale rekenmachine of grafische rekenmachine is toegestaan bij het centraal examen. Het gebruik van een rekenmachine is alleen toegestaan als het College voor Toetsen en Examens (CvTE) dit voorschrijft. Voor de meeste examens is een rekenmachine die kan optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen voldoende. Examenkandidaten op het vmbo en de mavo mogen geen grafische rekenmachine gebruiken. Voor sommige examens op het havo en het vwo is een rekenmachine vereist met meer functies. Je mag gebruik maken van een paar specifieke modellen.
Programma, eisen én toegestane hulpmiddelen

Het examenprogramma en exameneisen worden jaarlijks vastgesteld door het CvTE. Voor ieder examenjaar wordt ook jaarlijks vastgesteld welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij het centraal examen. Het CvTE stelt het programma, eisen en hulpmiddelen vast in een syllabus per vak.

Rekenmachine voor examens vmbo en mavo

Toetsen pi, x tot de ye macht, x kwadraat, 1/x en sin/cos/tan in graden

Examenkandidaten op het vmbo en de mavo mogen geen grafische rekenmachine gebruiken. Bij een aantal examens is het gebruik van een normale rekenmachine wél toegestaan. Het gaat om de vakken:

 • wiskunde vmbo-k en vmbo-g en vmbo-t
 • nask 1 vmbo-k en vmbo-g en vmbo-t
 • nask 2 vmbo-g en vmbo-t
 • CSPE vmbo-g voor bouw-breed, bouwtechniek-metselen, bouwtechniek-timmeren, bouwtechniek-schilderen en bouwtechniek- fijnhoutbewerking

Toetsen voor x kwadraat en (tweedemachts) worteltrekken

Bij wiskunde BB moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen beschikken over toetsen voor x kwadraat en (tweedemachts) worteltrekken.

Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen

Bij alle overige vakken zijn de grondbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen voldoende. Meer mogelijkheden mag, maar de rekenmachine mag niet één of meer van de volgende eigenschappen hebben:

 • lichtnetaansluiting tijdens het examen
 • opladen tijdens het examen
 • schrijfrol, alarm of ander geluid
 • mogelijkheid tot het invoeren of uitlezen van letters op het scherm
 • grafieken weergeven
 • zend- of ontvanginstallatie

Bovenstaande regels gelden voor het examenjaar 2020-2021 en zijn afkomstig uit Bijlage 1a, artikel 3.2 Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2021. Zie ook het artikel Welke hulpmiddelen mag je meenemen naar het centraal examen? (vmbo en mavo).

Grafische rekenmachine, soms toegestaan in havo en vwo

Een grafische rekenmachine is nodig voor een examenkandidaat om:

 • wiskundige informatie te raadplegen
 • wiskundige situaties te verkennen
 • wiskundige redeneringen te geven
 • wiskundige berekeningen uit te voeren

Op basis van de vastgestelde syllabi is een grafische rekenmachine toegestaan voor de centrale examens van de vakken wiskunde A, B en C tijdens de examenjaren 2020, 2021 en 2022. De syllabus voor 2021 is nog niet vastgesteld.

Let op: als een grafische rekenmachine voor een examen is toegestaan, dan is het gebruik van een ‘normale’ rekenmachine daarmee gelijk verboden.

Modellen die je mag gebruiken

De lijst met toegestane grafische rekenmachines is gepubliceerd in art. 3.2.3 van Bijlage 1b bijbehorende Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2021.

De volgende modellen van grafische rekenmachine zijn toegestaan:

Casio

 • fx-9860GII(SD) mits voorzien van de examenstand: OS 2.11 en hoger
 • fx-CG20 mits voorzien van de examenstand, versie OS 3.12 en hoger
 • fx-CG50, versie 3.50 en hoger

Hewlett Packard

HP Prime, mits de meest recente examenstand is ingesteld door de examinator. Denk bijvoorbeeld aanstelling zoals:

 • de time-out is ingesteld op 4 uur
 • het geheugen is gewist
 • de knipperende LED staat aan
 • gebruikerstoepassingen zijn uitgeschakeld
 • CAS is uitgeschakeld
 • opmerkingen en programma’s zijn gewist en onbereikbaar gemaakt
 • nieuwe opmerkingen en programma’s aanmaken is geblokkeerd

Texas Instruments

 • TI-84 Plus T, de basisversie met LED lampje
 • TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5
 • TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS) vanaf versie OS 4.4.0.532

Oudere modellen die eerder wel waren toegestaan, zijn niet meer toegestaan.