Welke grafische rekenmachine mag ik gebruiken op het examen? (havo en vwo)

Geplaatst door Kaja Sariwating op 16 april 2019
Voor ieder examenjaar wordt vastgesteld of een grafische rekenmachine is toegestaan bij het centraal examen. Een grafische rekenmachine is alleen toegestaan als het College voor Toetsen en Examens (CvTE) dit voorschrijft. Je mag gebruik maken van een paar specifieke modellen.

Programma, eisen én toegestane hulpmiddelen

Het examenprogramma en exameneisen worden jaarlijks vastgesteld door het CvTE. Voor ieder examenjaar wordt ook jaarlijks vastgesteld welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij het centraal examen. Het CvTE stelt het programma, eisen en hulpmiddelen vast in een syllabus per vak.

Grafische rekenmachine, soms toegestaan

Een grafische rekenmachine is nodig voor om als kandidaat:

 • wiskundige informatie te raadplegen
 • wiskundige situaties te verkennen
 • wiskundige redeneringen te geven
 • wiskundige berekeningen uit te voeren

Op basis van de vastgestelde syllabi is een grafische rekenmachine toegestaan voor de centrale examens van de vakken wiskunde A, B en C tijdens de examenjaren 2019 en 2020. De syllabus voor 2021 is nog niet vastgesteld.

Modellen die je mag gebruiken

De lijst met toegestane grafische rekenmachines is gepubliceerd in de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2019.

De volgende modellen van grafische rekenmachine zijn toegestaan:

Casio

 • fx-9860GII(SD) met examenstand: OS 2.07 en hoger
 • fx-CG20 met examenstand: OS 2.01 en hoger
 • fx-CG50

Hewlett Packard

HP Prime, mits de examenstand is ingesteld door de examinator met de volgende instellingen:

 • de time-out is ingesteld op 4 uur
 • het geheugen is gewist
 • de knipperende LED staat aan
 • gebruikerstoepassingen zijn uitgeschakeld
 • CAS is uitgeschakeld
 • opmerkingen en programma’s zijn gewist en onbereikbaar gemaakt
 • nieuwe opmerkingen en programma’s aanmaken is geblokkeerd

Texas Instruments

 • TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie met LED lampje
 • TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5
 • TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS) vanaf versie OS 4.4.0.532

Modellen die eerder wel waren toegestaan, zijn niet meer toegestaan.