Welke (grafische) rekenmachine mag ik gebruiken op het examen? (vmbo, mavo, havo en vwo)

Geplaatst door Kaja Sariwating op 14 maart 2024
Examenkandidaten op het vmbo en mavo mogen een normale rekenmachine gebruiken voor de vakken wiskunde, natuur- en scheikunde en een paar technische vakken voor het CSPE. Examenkandidaten op het havo en vwo mogen een grafische rekenmachine gebruiken, onder andere voor de vakken wiskunde en natuurkunde. In de regeling voor toegestane hulpmiddelen van de overheid staat precies welke (grafische) rekenmachines zijn toegestaan voor examenjaar 2024.

Rekenmachine voor examens vmbo en mavo

Toetsen pi, x tot de ye macht, x kwadraat, 1/x en sin/cos/tan in graden

Kandidaten op het vmbo en de mavo mogen geen grafische rekenmachine gebruiken tijdens het examen. Bij een aantal examens is het gebruik van een normale rekenmachine wél toegestaan. Het gaat om de vakken:

 • wiskunde vmbo-k en vmbo-g en vmbo-t
 • nask 1 vmbo-k en vmbo-g en vmbo-t
 • nask 2 vmbo-g en vmbo-t
 • CSPE vmbo-g voor bouw-breed, bouwtechniek-metselen, bouwtechniek-timmeren, bouwtechniek-schilderen en bouwtechniek- fijnhoutbewerking

Toetsen voor x kwadraat en (tweedemachts) worteltrekken

Bij wiskunde BB moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen beschikken over toetsen voor x kwadraat en (tweedemachts) worteltrekken.

Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen

Bij alle overige vakken zijn de grondbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen voldoende. Meer mogelijkheden mag, maar de rekenmachine mag niet één of meer van de volgende eigenschappen hebben:

 • lichtnetaansluiting tijdens het examen
 • opladen tijdens het examen
 • schrijfrol, alarm of ander geluid
 • mogelijkheid tot het invoeren of uitlezen van letters op het scherm
 • grafieken weergeven
 • zend- of ontvanginstallatie

Bovenstaande regels gelden voor het examenjaar 2023-2024 en zijn afkomstig uit Bijlage 1a, artikel 3.2 Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2024. Zie ook het artikel Welke hulpmiddelen mag je meenemen naar het centraal examen? (vmbo en mavo).

Grafische rekenmachine, soms toegestaan in havo en vwo

Een grafische rekenmachine is nodig voor een examenkandidaat om wiskundige:

 • informatie te raadplegen
 • situaties te verkennen
 • redeneringen te geven
 • berekeningen uit te voeren

Op basis van de vastgestelde syllabi is een grafische rekenmachine toegestaan voor de centrale examens van de vakken wiskunde Aen Bvoor havo en wiskunde A, Ben C voor vwo tijdens examenjaar 2024.

Let op: als een grafische rekenmachine voor een examen is toegestaan, dan is het gebruik van een ‘normale’ rekenmachine daarmee gelijk verboden.

Modellen die je mag gebruiken

De lijst met toegestane grafische rekenmachines is gepubliceerd in art. 3.2.3 van Bijlage 1b bijbehorende Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2024.

De volgende modellen van grafische rekenmachine zijn toegestaan:

Casio

 • fx-9860GII(SD)
 • fx-CG50

Hewlett Packard

 • HP Prime

Texas Instruments

 • TI-84 Plus CE-T
 • TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS)
 • TI-Nspire CX II-T (zowel versie met als zonder CAS)
 • de grafische rekenmachine van NumWorks

Oudere modellen die eerder wel waren toegestaan, zijn niet meer toegestaan. Daarnaast geldt:

 • Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden.
 • Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de grafische rekenmachine van een andere kandidaat.
 • Het is niet toegestaan dat de kandidaat tegelijkertijd de beschikking heeft over twee (grafische) rekenmachines.
 • In machines met een SD-slot mag tijdens het CE geen SD-kaart zitten.
Programma, eisen én toegestane hulpmiddelen

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) stelt jaarlijks het examenprogramma en de exameneisen vast. Daarnaast stelt het college vast welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij het centraal examen. Deze informatie staat in een syllabus. Voor het examenjaar 2024 staan de toegestane hulpmiddelen in onderstaande bijlagen:

Grafisch rekenmachine op de juiste Nederlandse examenstand

Een grafische rekenmachine is op het centraal examen alleen toegestaan als het geheugen en bepaalde functies zijn geblokkeerd door de juiste Nederlandse examenstand. Het gaat dan om het geheugen en functies die bepaalde vaardigheden waarover de leerling volgens de syllabus moet beschikken, vervangt. De docent mag tijdens het examen op ieder moment controleren of een machine in de juiste examenstand staat, zonder de kandidaat te storen.

Meer artikelen over Eindexamen voortgezet onderwijs