Bijna helft Amsterdamse basisscholen is te slecht

Geplaatst door OCO op 5 november 2009

Bijna de helft van de Amsterdamse basisscholen is volgens de gemeente onder de maat. Elk jaar komen vijfduizend Amsterdamse scholieren van school die niet goed lezen en rekenen.

Uit de Tussenrapportage Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs blijkt dat de kwaliteit op bijna de helft van de 208 Amsterdamse basisscholen niet goed genoeg is en dringend verbetering behoeft. Onderwijswethouder Lodewijk Asscher: ‘Dat is totaal onacceptabel. Daar moet geld bij en als het niet van het ministerie komt, zullen we dat zelf moeten uittrekken.’

Zeker negentig scholen kunnen hulp gebruiken. De gemeente begroot de totale kosten daarvoor op achttien à twintig miljoen euro. 23 basisscholen die bij de inspectie bekend stonden als zwak of zeer zwak, hebben overigens hun onderwijs verbeterd sinds de gemeente hun anderhalf jaar geleden de helpende hand toestak en vijf miljoen euro uittrok voor verbeterplannen. Zij scoren nu een voldoende voor lezen en rekenen. Maar dat betekent niet dat het Amsterdamse basisonderwijs probleemvrij is. Asscher stelde enige tijd geleden dat slechte scholen moeten verbeteren of sluiten. De gemeente heeft volgens topambtenaar Kees Loef een lijst van veertig tot vijftig scholen die zo klein en slecht zijn dat ze mogelijk dicht moeten.

De grootste problemen zijn in Zuidoost, Nieuw-West en delen van Noord. Alleen in het centrum doen vrijwel alle scholen het goed. In Nieuw West hebben dertig directeuren en intern begeleiders van scholen zich aangemeld voor een cursus van meer dan honderd uur. Het moet de prestaties op hun school verbeteren. Oud-inspecteurs helpen de scholen hun lessen, zorg en organisatie zo te verbeteren dat leerlingen na groep acht goed kunnen lezen en rekenen.

Downloads
Brief 3 november 2009 tussenrapportage Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam
Tussenrapportage Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam, DMO november 2009

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog