Is de voorschool toegankelijk voor alle Amsterdamse peuters?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 21 oktober 2021
Ja, de voorschool is voor alle Amsterdamse peuters van twee tot vier jaar toegankelijk. Ouders betalen hiervoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De gemeente adviseert zestien uur VVE per week. Maar peuters kunnen ook meer of minder uur naar de voorschool. Kinderen tussen nul en tweeënhalf jaar kunnen met hun ouders naar de spelinloop.

Alle Amsterdamse peuters welkom op voorschool

De voorschool is toegankelijk voor alle Amsterdamse peuters, maar is speciaal gericht op peuters die risico lopen op een (taal)achterstand. Bijna 300 kindercentra in Amsterdam zijn een voorschool. Op deze locaties wordt altijd gewerkt met een VVE-programma.

Peuters recht op 16 uur voorschool

Gemeenten hebben de wettelijke taak om peuters tussen tweeënhalf en vier jaar met een risico op een (taal)achterstand zestien uur per week voorschoolse educatie aan te bieden (Art. 2 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie). Hiervoor krijgen gemeenten subsidie van het rijk.

De zestien uren worden verdeeld over minimaal drie dagen. Bijvoorbeeld vier dagen van vier uur. Maar ouders kunnen ook besluiten hun peuter meer of minder dan zestien uur per week naar de voorschool te brengen (Bron: gemeente Amsterdam).

Altijd inkomensafhankelijke eigen bijdrage

In sommige gemeenten is de opvang van peuters voor een aantal uren per week gratis. Maar in Amsterdam is er geen gratis voorschool voor peuters. Ouders betalen altijd een inkomensafhankelijk bijdrage.

Alle werkende ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen. Als u meer dan zestien uur afneemt, dan kunt u voor deze uren óók kinderopvangtoeslag aanvragen. Niet-werkende ouders hebben géén recht op kinderopvangtoeslag en krijgen een tegemoetkoming van de gemeente voor maximaal zestien uur per week.

Wilt u meer informatie over de kosten voor de voorschool en de eigen bijdrage? Lees dan: ‘Wat kost de voorschool?’

Spelinloop

Is uw kind nog geen twee jaar? Maar wilt u wel dat uw kind met andere kinderen speelt en leert? Dan kan u met uw kind naar de spelinloop. De spelinloop is een gratis voorziening voor kinderen van nul tot tweeënhalf jaar oud. Kinderen kunnen hier met elkaar spelen en een pedagogisch medewerker kan u tips geven over de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast krijgt u informatie over de voorschool en VVE.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Toelating voorschool