Bijspijkeren in Den Haag op de Zaterdagschool

Geplaatst door OCO op 31 januari 2009

In de Haagse Schilderswijk is de Zaterdagschool van start gegaan. Met de nieuwe Zaterdagschool bindt de Haagse Schilderswijk de strijd aan met onderwijsachterstanden. In de wijk lopen veel kinderen op jonge leeftijd die achterstand al op door het lage opleidingsniveau en de anderstaligheid van ouders. Op de school worden bijspijkercurcussen gegeven en jongeren kunnen huiswerkbegeleiding krijgen. Ook is er ruimte voor culturele activiteiten en sport.

Gratis lesaanbod
Elke zaterdagochtend van half tien tot half een, met een half uurtje pauze, wordt les gegeven aan kinderen van de basisschool of middelbare school die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Er zijn cursussen Nederlands, Engels, wiskunde of bijvoorbeeld techniek. Maar er zijn ook workshops dans en muziek, en er kan gesport worden. De Zaterdagschool is er voor iedereen die ambitieus is en zijn/haar vrije tijd wil gebruiken voor educatieve, sportieve en/of culturele activiteiten. Alle lessen op de zaterdagschool zijn gratis.

Organisatie
De Zaterdagschool is een initiatief van het Nova College, Zebra Welzijn en het krachtwijkteam Schilderswijk. De school is onderdeel van de Campus Teniersplantsoen waarin door elf partijen een programma verzorgd wordt voor onderwijs, arbeidsmarkttoeleiding en maatschappelijke participatie. Staatssecretaris Van Bijsterveldt, die ook de opening van de Zaterdagschool verrichtte, heeft de campus geadopteerd.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog