Bonkelaar niet meer zeer zwak

Geplaatst door OCO op 4 januari 2011

De Onderwijsinspectie doet onderzoek naar scholen en stelt vast of de school voldoet. Iedere maand publiceert de inspectie de lijst van zeer zwakke scholen. Op 3 januari 2011 heeft de Onderwijsinspectie De Bonkelaar van de lijst verwijderd.

Zeer zwakke scholen
Een zeer zwakke school is een school die onvoldoende onderwijsresultaten (eindopbrengsten) realiseert en die daarnaast op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit laat zien. Een school wordt aan dit overzicht toegevoegd wanneer de inspectie de school als zeer zwak heeft beoordeeld, het inspectierapport van het kwaliteitsonderzoek vastgesteld is en het op internet geplaatst is.

Verbeterproces
In de regel krijgt een school maximaal 2 jaar de tijd de kwaliteit weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. Dit betekent dat scholen op de lijst waarvan het rapport al geruime tijd geleden is vastgesteld, al verder gevorderd zijn in het verbeterproces. In deze verbeterfase voert de inspectie geïntensiveerd toezicht uit. Tijdens en aan het eind van dit traject van geïntensiveerd toezicht beoordeelt de inspectie de resultaten van de kwaliteitsverbetering bij het tussentijds kwaliteitsonderzoek (TKO) en het afsluitende Onderzoek naar de Kwaliteitsverbetering (OKV).

Van de lijst af
Een school wordt weer van de lijst verwijderd wanneer de inspectie bij het TKO of OKV heeft vastgesteld dat de school zich voldoende heeft verbeterd, het rapport van dit onderzoek is vastgesteld en op internet is geplaatst.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog