Burgemeester, wij eisen plek!

Geplaatst door OCO op 21 april 2010

• leerlingen uit groep 8 verzamelen 267 handtekeningen
• 622 leerlingen uitgeloot in 1e ronde Kernprocedure

Woensdagmiddag 21 april 2010 heeft waarnemend burgemeester Lodewijk Asscher door actievoerende leerlingen uit groep 8 verzamelde handtekeningen in ontvangst genomen, de leerlingen voeren actie tegen loting.

Actievoerende leerlingen in beeld
Kijkers van het Jeugdjournaal en At5 en lezers van Het Parool hadden Clara, Sofia, Sonja, Esther en Titisa al zien opduiken in het nieuws. Nadat in het verleden ouders al meermalen hebben geprotesteerd tegen lotingen bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs voeren nu leerlingen zelf actie. De actiegroep van deze leerlingen van wie een deel zelf is uitgeloot en een deel solidair is heet ‘Wep!’, wat staat voor ‘wij eisen plek!’.

Handtekeningen verzamelen tijdens speeddaten
Wep! verzamelde de eerste handtekeningen tijdens de door de Onderwijs Consumenten Organisatie georganiseerde infomarkt op 17 april voor uitgelote leerlingen en hun ouders. Op de infomarkt kon via speeddates kennis gemaakt worden met scholen die nog plaatsen beschikbaar hebben. Een van de leden van Wep! koos naar aanleiding van zo’n speeddate voor het Bredero College in Noord. Ze is blij dat ze alsnog een school heeft gevonden die haar aanspreekt maar moet wel flink gaan reizen, ze woont in Oost.

Snel een oplossing
De website van wep! meldt over de doelstelling het volgende: “In Amsterdam is veel te weinig plek voor alle kinderen die in de eerste ronde zijn uitgeloot. (…) Dat kinderen vaak niet naar hun eerste keuze kunnen gaan is natuurlijk te begrijpen, maar dat ze daarna naar een sléchte school moeten gaan, of één die elke ochtend een uur fietsen betekent is overdreven. Wij hebben nog geen oplossing, en daar zoeken wij ook niet naar. Wat we wel willen is dat hij er komt, liefst dit jaar en anders volgend jaar.”

Aantrekkelijker onderwijsaanbod
Het aantal uitgelote leerlingen lijkt de afgelopen jaren steeds te verdubbelen. Dat heeft deels te maken met onvoldoende aansluiting tussen vraag en aanbod. De Amsterdamse schoolbesturen zien zelf ook in dat pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Om binnen het Amsterdamse onderwijsaanbod scholen sterker en aantrekkelijker te maken zullen een aantal zwakke afdelingen afgestoten moeten worden. Dit blijkt uit het rond de jaarwisseling in de gemeenteraad besproken ‘regionaal plan onderwijsvoorzieningen’ wat door de Amsterdamse schoolbesturen is ontwikkeld. Om beter aan te sluiten op de vraag van leerlingen en hun ouders zou het goed zijn als die ook echt betrokken worden bij de keuzes die de schoolbesturen binnenkort moeten gaan maken.

Flexibelere aanmeldprocedure
Ook de aanmeldprocedure waar leerlingen in Amsterdam verplicht aan deelnemen, de Kernprocedure, is aan verbetering toe nu ongeveer tien procent van de leerlingen wordt uitgeloot. Het in Amsterdam gehanteerde principe dat per aanmeldingsronde slechts één school opgegeven mag worden leidt tot meer loting dan nodig is. Toen de nood nog minder hoog was hebben gemeente en schoolbesturen de mogelijkheden van ‘matching’ oppervlakkig onderzocht en terzijde geschoven. Matching is de digitale technologie om volgens vaste criteria (bijvoorbeeld verkeersveiligheid, voorkeur voor een geloofsrichting, etc) vragers en aanbieders zo gunstig mogelijk te combineren. Nu de druk op de Kernprocedure nog groter is geworden lijkt het zinvol deze mogelijkheid grondiger te onderzoeken.

Drama dit jaar nog niet ten einde
Het lotingsdrama kende dit jaar nog een vervolg in de tweede ronde waarin weer geloot moest worden. Dit betekent dat maandag 26 april 2010 leerlingen die opnieuw uitgeloot zijn op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ op zoek moeten naar de laatste beschikbare plaatsen.

Meer artikelen over Blog