Tag: RPO

Verslag ‘Onze Nieuwe School’ ontwerpdag

Blogbericht van 19 juni 2015

Reactie ouders op visie schoolbesturen op planning scholen

Blogbericht van 18 juni 2014

Visie gevraagd – programma en bronnen

Blogbericht van 10 juni 2014

10 juni 2014: Aanmeldingsformulier ‘Visie gevraagd’

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

10 juni 2014: Visie gevraagd op toekomstig aanbod (voortgezet) onderwijs

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Visiedocument schoolbesturen Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2015-2020 (RPO)

Blogbericht van 2 juni 2014

Gemeenteraad voor betere inspraak van ouders

Blogbericht van 15 juli 2011

Inspreeknotitie OCO over RPO

Blogbericht van 7 juli 2011

Burgemeester, wij eisen plek!

Blogbericht van 21 april 2010

10 Aanvullende suggesties bij kernprocedure

Blogbericht van 10 juni 2009

Samenvatting regelgeving in relatie tot Amsterdamse kernprocedure in 2009

Blogbericht van 10 juni 2009

Brief OSVO over overaanmelding 2009

Blogbericht van 14 april 2009