Cartesius Lyceum mag geen aanvullende eisen stellen in 2e ronde 2014

Geplaatst door Menno van de Koppel op 11 april 2014
Op het forum van VSA is gemeld dat het Cartesius in de 2e ronde als toelatingseis stelt aan leerlingen met een vwo-advies dat deze een Citoscore hebben van 545 of hoger. Aangezien het Cartesius deze eis niet heeft gecommuniceerd in de Keuzegids VO (zoals de categorale gymnasia hebben gedaan) is dit volgens de Kernprocedure niet toegestaan. Dit is ook door de dienst DMO van gemeente Amsterdam aan OCO bevestigd.

OCO adviseert ouders bezwaar te maken indien het Cartesius Lyceum (of een andere school) in de 2e ronde een leerling afwijst die na onderzoek of overleg in de eerste ronde wel plaatsbaar was, zonder dat de aanvullende eisen vooraf via de Keuzegids VO zijn gecommuniceerd. Bij een eventuele loting dient achteraf door ouders vast te stellen zijn dat niet is geselecteerd op basis van criteria die niet zijn toegestaan volgens de kernprocedure.

Hieronder worden de posts getoond van ouder ‘T’ die aandacht vraagt voor de opstelling van het Cartesius. Daaronder worden de betreffende regels uit de kernprocedure weergegeven.

T (Adam) op 11/04/2014 naar 11:27

Erg he! Ik kreeg vanmorgen iemand te pakken en toen die me doorverbond met mijn lastige vraag hoorde ik m op de achtergrond nog net hardgrondig vloeken. En nu komt niemand er meer door, de gemeente ook niet. Ze negeren ook de mails van de gemeente. Ze hebben van de week dus mensen afgewezen met hun aanvullende eisen! Geinteresseerden laten weten dat ze geen kans maken zonder 545, die mensen zijn dus ergens anders heen gegaan. Te erg!!!
Iedereen die naar het Cartesius wilde gaan en daar van de week te horen kreeg dat dat met die citoscore niet kan: JE KAN JE DAAR WEL AANMELDEN EN ZE MOETEN JE (NET ALS SCHOOL IN EERSTE RONDE) PLAATSBAAR VERKLAREN!!!! Wordt er wellicht wel geloot bij teveel aanmeldingen.
@OcO kunnen jullie dit bericht niet ook verspreiden?

T (Adam) op 11/04/2014 naar 11:04

Ook leuk: het Cartesius houdt vol dat zij hun aanmeldinfo iedere dag bijwerken en dat die up to date is. Lachen! Info die twee dagen oud is, is niet up to date, lijkt mij….

T (Adam) op 11/04/2014 naar 11:03

Ik heb een reactie van DMO
‘U heeft helemaal gelijk. Het Cartesius mag geen aanvullende eisen stellen. Het is belangrijk dat ouders dit weten. Het vervelende is dat het Cartesius telefonisch onbereikbaar is. Ik heb xxxx gemaild en gezegd dat hij met spoed contact met mij moet opnemen.’
De gemeente zit er dus wel meteen achteraan!

T (Adam) op 11/04/2014 naar 10:24

Ik kom nog even terug op de geruchten dat het Berlage en het Cartesius zich niet aan de regels willen gaan houden in de tweede ronde door ineens onaangekondigd de eis CITO 545 te stellen, terwijl de kernprocedure voorschrijft dat een in de eerste ronde voor vwo geplaatst maar uitgeloot kind automatisch plaatsbaar is in de tweede ronde. Het Berlage heeft inmiddels aangegeven dit absoluut niet te gaan doen! Het is zoals ze zelf aangeven tegen de regels. Het Cartesius echter. Ik sprak net heel lang de verantwoordelijke persoon en die zegt dat het algemeen bekend is dat er voor gymnasium andere eisen gelden en dus mogen ze nu in de tweede ronde de eis minimaal 545 stellen. Zonder dat ze die ooit hebben aangekondigd. Deze mijnheer vergist zich sterk. Als een school vanwege Gym of vwo plus aanvullende eisen stelt (aanvullend ten opzichte van de bandbreedtes uit het bekende schema) dan moet de school dat melden in die leuke (ha ha) keuzegids voortgezet onderwijs. Dat heeft de school niet gedaan. Omdat ik het niet kan verkroppen dat uitgelote vwo kinderen straks ineens met eigen regeltjes van scholen geconfronteerd worden en ze nog minder keuze hebben, heb ik een klacht ingediend. T moet verdomme niet veel gekker worden.

Kernprocedure

Dat leerlingen die na onderzoek of overleg in de eerste ronde plaatsbaar waren hun recht op ‘plaatsbaarheid’ niet verliezen wordt omschreven op pagina 59 van de Kernprocedure 2013-2014:

Loting met handhaving afspraken cito-bandbreedtes

Als er sprake is van overaanmelding voor een bepaalde opleiding dan dient eerst voor alle leerlingen de plaatsbaarheid te worden bepaald: voor leerlingen in de cito-bandbreedte automatisch toelaatbaar, overleg met basisschool verplicht en aanvullend onderzoek verplicht. Het kan zijn dat een VO-school op basis van aanvullende onderwijskundige informatie van de basisschool of op basis van aanvullend onderzoek besluit om een leerling niet te plaatsen. Nadat de gehele groep plaatsbaren is vastgesteld dient zonder onderscheid naar cito-score onder de plaatsbare leerlingen de loting plaats te vinden.

Behandeling van uitgelote leerlingen

In de kernprocedure is bepaald dat leerlingen die op een eerste school als plaatsbaar zijn beoordeeld maar zijn uitgeloot, voor hetzelfde advies automatisch plaatsbaar zijn in de 2e ronde. Uitzondering hierop vormt de behandeling in de 2e ronde van VO-scholen die aantoonbare onderwijsinhoudelijke criteria hanteren (dit betreft bijv.: tweetalig onderwijs en Montessorionderwijs). Zij kunnen hun toelatingscriteria handhaven, met als voorwaarde dat die vooraf zijn gecommuniceerd.

Meer artikelen over Blog