Schoolkeuze basisonderwijs


  • Wat is tweetalig onderwijs (tto)?

    Bij tweetalig onderwijs krijgen leerlingen les in het Engels en het Nederlands. Er is tto in het primair- en voortgezet onderwijs en het mbo.