Leerlingdossier voortgezet onderwijs


  • Wat is een leerlingdossier?

    Alle scholen houden een leerlingdossier bij over de vorderingen van hun leerlingen. Ouders hebben hierbij inzagerecht.