Lat/cap/sem en onderzoek


  • Kan een kind op proef geplaatst worden?

    Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt een leerling soms op proef op school geplaatst. Ook bij een proefplaatsing heeft de school voor de leerlingen de zorgplicht.