Heb ik recht op inzage van tentamens en examens?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 1 augustus 2022
Leerlingen en studenten hebben altijd recht op inzage op de persoonsgegevens die scholen verzamelen. Dit geldt ook voor toetsen, tentamens en examens. Soms biedt de school leerlingen de kans om op een bepaald moment een toets of examen in te zien. Dit is toegestaan. Maar leerlingen en studenten kunnen altijd nog een kopie van de verzamelde persoonsgegevens kosteloos opvragen vanwege de AVG. Examens worden korter bewaard dan andere leerlinggegevens.

Recht op toetsinzage

Leerlingen en studenten hebben altijd recht op inzage op de persoonsgegevens die scholen verzamelen. Dit geldt ook voor toetsen, tentamens en examens. Het is niet noodzakelijk om het verzoek te motiveren (art. 15 lid 1 AVG).

De school of onderwijsinstelling mag niet geheimzinnig doen over welke gegevens er zijn verzameld, waar die vandaan komen en wat ermee gebeurt. 

Inzage vragen

Het recht op inzage is in principe van toepassing op alle persoonsgegevens. Dit is al snel heel veel informatie: e-mails, verstuurde brieven, notities en aantekeningen. Het is daarom verstandig om heel specifiek te vragen waarvoor inzage is gewenst. Bijvoorbeeld alle documentatie die te maken heeft met de ontwikkeling van een leerling. Dit wordt meestal het leerlingdossier genoemd. Is er behoefte aan inzage op een specifiek tentamen? Vraag dan naar dat specifieke tentamen.

Het is verstandig om een schriftelijk verzoek in te dienen. Dan heb je een bewijsstuk dat er om inzage is gevraagd. Soms werkt een school niet mee aan inzage. Dan is het makkelijker om stappen te ondernemen.

Inzage krijgen

De organisatie geeft een kopie van de persoonsgegevens waarnaar worden gevraagd. De school kan dit op verschillende manieren doen. Meestal gebeurt dit door papieren kopieën of een scan te versturen van de documenten waarnaar wordt gevraagd (art. 15 lid 3 AVG).

Eigen regels voor inzage op school

In het leerlingenstatuut staan soms de schoolregels voor leerlingen, waaronder regels over toetsafname en toetsinzage. Hierin staat bijvoorbeeld informatie op welk moment of op welke manier de school leerlingen de kans geeft om op een bepaald moment een toets of examen in te zien. Dit is toegestaan. Maar leerlingen en studenten kunnen altijd nog een kopie van de verzamelde persoonsgegevens kosteloos opvragen vanwege de AVG die sinds 2018 van kracht is. De eigen regels van de school veranderen hier niets aan.

Bewaartermijn examens

In de wet zijn enkele situaties beschreven waarin de bewaartermijn van persoonsgegevens is vastgelegd. Persoonsgegevens worden bewaard voor een doel en soms vervalt dat doel. Een goed voorbeeld zijn de examens die veel korter worden bewaard dan andere persoonsgegevens. De gemaakte centrale examens (inclusief de opgaven) worden een half jaar bewaard (art. 3.31 lid 2 Uitvoeringsbesluit WVO 2020). Gedurende dat half jaar heeft de examenkandidaat de mogelijkheid om het gemaakt examenwerk in te zien.

Meer informatie over bewaartermijn van leerling gegevens is te vinden in het artikel Wat is de bewaartermijn van leerlinggegevens?

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Eindexamen en diploma