Cito-score in Amsterdam in 2010 gestegen

Geplaatst door OCO op 8 juli 2010

Meer dan de helft van de Amsterdamse brugklasleerlingen krijgt dit jaar een havo/vwo-advies: 53 procent. De Cito-score in Amsterdam is 0,2 punt gestegen naar 537,3 en ligt boven het landelijk gemiddelde: 536,5. Dit staat in een rapport van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. 95 procent van de leerlingen deed mee aan de Cito-toets.

Het aantal leerlingen met een leerachterstand is verder gedaald en de score van de eindtoets stijgt al vanaf 2004. Maar Amsterdam telt de 18,2 procent leerlingen die anderhalf jaar leerachterstand hebben, niet mee. Van de deelnemende 206 scholen – twee doen niet mee aan de toets – scoren 115 lager en 91 hoger dan landelijk. Het stadsdeel met de hoogste score is Centrum: 541. Zuidoost is met 534,1 de laagste.

Stijgende lijn havo/vwo
Het aantal kinderen met een havo/vwo-advies is gestegen van 46 procent in 2006. De hoogste percentages havo/vwo-adviezen worden gegeven in het Centrum en Zuid. Eén op de vijf leerlingen krijgt een vwo-advies. De omvang van deze groep groeit ook en ligt nu bijna drie procent boven 2007.

Daling pro en lwoo
Het aantal leerlingen met een advies praktijkonderwijs (pro) en vmbo met leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), de twee laagste onderwijsvormen, is gedaald van 20,7 procent in 2007 naar 18,2. De meeste van deze kinderen wonen in Zuidoost, Noord en West. Gekeken is ook naar etnische verdeling. Twee van de drie witte kinderen krijgen een havo/vwo-advies. Bij Marokkaanse, Turkse en Surinaamse kinderen krijgt ongeveer zestig procent een vmbo-advies. In het vmbo is slechts één op de vijf leerlingen van Nederlandse afkomst. De groei van het aantal havo/vwo-adviezen komt in alle groepen voor, behalve bij Surinamers. Bij Turkse leerlingen is de groei groter dan bij Marokkaanse.

Dit jaar gaan 6583 basisschoolkinderen naar het voortgezet onderwijs, een kleine driehonderd meer dan vorig jaar. Sinds 2008 is die stroom gegroeid met ruim vijfhonderd. De komende jaren wordt nog een lichte stijging verwacht, daarna een langzame daling. Het aantal leerlingen dat vanuit het speciaal onderwijs naar het voortgezet onderwijs gaat, slinkt. Dat kan verklaard worden door het teruglopend leerlingenaantal in het speciaal basisonderwijs door het beleid ‘Weer samen naar school’.

”Het gaat wel beter maar nog lang niet goed genoeg,” zegt Lodewijk Asscher, wethouder Onderwijs, die vindt dat het aantal achterstandsleerlingen nog te groot is. ”Kinderen van twaalf jaar die technisch lezen niet goed beheersen – daar valt winst te behalen.”

Verantwoordelijkheid bij scholen
Nu meer kinderen een havo-vwo-advies krijgen, wordt de druk op de scholen in Zuid groter. De gemeente zal hier geen rol in spelen. Asscher: ”De verantwoordelijkheid ligt bij de scholen. Scholen buiten het Centrum en Zuid moeten zich meer profileren. Ze moeten soms voor kwaliteit kiezen door afdelingen te sluiten en te investeren in andere.”

Download
Lees verder in Resultaten Amsterdams basisonderwijs 2010

Meer artikelen over Blog