Tag: *schooladvies of eindtoets

Onbegrepen: verschillen in schooladvisering

Blogbericht van 21 april 2020

Veelgestelde vragen over leerlingen die nog geen plek hebben

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Oneens met het schooladvies van de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Kan ik tussentijds opstromen naar een hoger niveau in het vmbo?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Kansenongelijkheid door onderadvisering gewichtenleerlingen

Blogbericht van 17 april 2019

17 april 2019: Hoge verwachtingen

Blogbericht van 10 april 2019

Onderwijsinspectie: leerlingen scoren slecht op taal en rekenen

Blogbericht van 10 april 2019

Meer opstroom dan afstroom

Blogbericht van 7 maart 2019

Onderwijskundig rapport of onderwijskundig informatiedocument (oki-doc)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Keuzevrijheid Eindtoets: gevolgen voor kansengelijkheid?

Blogbericht van 26 januari 2019

De uitslag van de Entreetoets

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Veelgestelde vragen over opstellen voorkeurslijst en aanmelden

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over scholen kiezen

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over de Centrale loting en matching

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over de Centrale Eindtoets

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over het basisschooladvies

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over het bericht van plaatsing

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Hoe komt het basisschooladvies tot stand?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Wat is de Kernprocedure?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Gaan scholen dit jaar vaker adviezen bijstellen bij heroverweging?

Blogbericht van 12 mei 2017

Heroverweging basisschooladvies na uitslag Eindtoets

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

“Altijd de neiging te denken dat het niet voor haar is weggelegd”

Blogbericht van 17 mei 2015

“Alles staat of valt met de groepsleerkracht”

Blogbericht van 17 mei 2015

“Overgeleverd aan een juf met wie het niet klikte”

Blogbericht van 17 mei 2015

“De laatste klap is een daalder waard”

Blogbericht van 17 mei 2015

Welke adviezen kan een basisschool geven?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

De formele kanten van toelating tot voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Toelating

Nieuw in de Kernprocedure 2014-2015

Blogbericht van 17 september 2014

Wat is Cito?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Dreigt uitloting voor 650 leerlingen? Nieuwe school nodig in Amsterdam?

Blogbericht van 22 maart 2014

Amsterdamse vereniging van schoolbesturen OSVO vereenvoudigt lotingsregels

Blogbericht van 17 maart 2014

Wat is een DL en een DLE?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

De twee versies van de Cito-eindtoets

Blogbericht van 23 november 2012

Eerste aanmeldingsronde bijna ten eind!

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Schoolprestaties in dagblad Trouw

Blogbericht van 15 december 2011

Onderzoek Cito: niveau taal en rekenen gestegen

Blogbericht van 8 september 2011

Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA)

Blogbericht van 7 april 2011

Druk bezocht Schoolkeuzecircus

Blogbericht van 13 december 2010

Parool Scholengids is er…

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Basisscholen doen het beter en publiceren gegevens in Spiegel PO 2009-2010

Blogbericht van 9 december 2010

Kernprocedure 2010-2011: Veranderingen goed voor ouders en leerlingen

Blogbericht van 3 september 2010

CGB: School moet mogelijkheden voor zorgleerlingen volledig onderzoeken

Blogbericht van 3 september 2010

Evaluatie Kernprocedure 2010 – OCO-pamflet ‘Pleisters plakken of opereren?’

Blogbericht van 9 juli 2010

Cito-score in Amsterdam in 2010 gestegen

Blogbericht van 8 juli 2010

Uitgeloot!? Spreek de scholen die nog plaats hebben!

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

OCO te gast bij MDLI-voorlichting 2010 ‘Van groep 8 naar de brugklas!’

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Kernprocedure 2009/2010 verschilt in Amsterdam en Amstelveen

Blogbericht van 12 november 2009

Cito in cijfers 2009

Blogbericht van 29 juni 2009

Evaluatie Kernprocedure 2009 – brief van OCO aan schoolbesturen en wethouder

Blogbericht van 10 juni 2009

Evaluatie Kernprocedure 2009 – OCO-pamflet ‘Neem verantwoordelijkheid’

Blogbericht van 10 juni 2009