Tag: *schooladvies of eindtoets

Veelgestelde vragen over de Centrale Loting & Matching

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen over het schooladvies en de doorstroomtoets

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Heroverweging schooladvies na uitslag Centrale Eindtoets afgeschaft

Uit vraag en antwoord > Schooladvies en doorstroomtoets

Hoe komt het schooladvies tot stand in groep 8?

Uit vraag en antwoord > Schooladvies en doorstroomtoets

Wat is de Kernprocedure?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Welke adviezen kunnen Amsterdamse basisscholen geven?

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

De uitslag van de Entreetoets

Uit vraag en antwoord > Leerlingvolgsysteem

Veelgestelde vragen over scholen kiezen

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Oneens met het schooladvies van de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Kan ik tussentijds opstromen naar een hoger niveau in het vmbo?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling voortgezet onderwijs

Onderwijskundig rapport of onderwijskundig informatiedocument (oki-doc)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat is Cito?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling basisonderwijs

Wat is de Kopklas?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat is een DL en een DLE?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling basisonderwijs

Voorlichtingsfilmpjes over de overstap naar het voortgezet onderwijs

Blogbericht van 29 november 2020

Onbegrepen: verschillen in schooladvisering

Blogbericht van 21 april 2020

Kansenongelijkheid door onderadvisering gewichtenleerlingen

Blogbericht van 17 april 2019

17 april 2019: Hoge verwachtingen

Blogbericht van 10 april 2019

Onderwijsinspectie: leerlingen scoren slecht op taal en rekenen

Blogbericht van 10 april 2019

Meer opstroom dan afstroom

Blogbericht van 7 maart 2019

Keuzevrijheid Eindtoets: gevolgen voor kansengelijkheid?

Blogbericht van 26 januari 2019

Gaan scholen dit jaar vaker adviezen bijstellen bij heroverweging?

Blogbericht van 12 mei 2017

“Altijd de neiging te denken dat het niet voor haar is weggelegd”

Blogbericht van 17 mei 2015

“Alles staat of valt met de groepsleerkracht”

Blogbericht van 17 mei 2015

“Overgeleverd aan een juf met wie het niet klikte”

Blogbericht van 17 mei 2015

“De laatste klap is een daalder waard”

Blogbericht van 17 mei 2015

Nieuw in de Kernprocedure 2014-2015

Blogbericht van 17 september 2014

Dreigt uitloting voor 650 leerlingen? Nieuwe school nodig in Amsterdam?

Blogbericht van 22 maart 2014

Amsterdamse vereniging van schoolbesturen OSVO vereenvoudigt lotingsregels

Blogbericht van 17 maart 2014

De twee versies van de Cito-eindtoets

Blogbericht van 23 november 2012

Eerste aanmeldingsronde bijna ten eind!

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Schoolprestaties in dagblad Trouw

Blogbericht van 15 december 2011

Onderzoek Cito: niveau taal en rekenen gestegen

Blogbericht van 8 september 2011

Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA)

Blogbericht van 7 april 2011

Druk bezocht Schoolkeuzecircus

Blogbericht van 13 december 2010

Parool Scholengids is er…

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Basisscholen doen het beter en publiceren gegevens in Spiegel PO 2009-2010

Blogbericht van 9 december 2010

Kernprocedure 2010-2011: Veranderingen goed voor ouders en leerlingen

Blogbericht van 3 september 2010

CGB: School moet mogelijkheden voor zorgleerlingen volledig onderzoeken

Blogbericht van 3 september 2010

Evaluatie Kernprocedure 2010 – OCO-pamflet ‘Pleisters plakken of opereren?’

Blogbericht van 9 juli 2010

Cito-score in Amsterdam in 2010 gestegen

Blogbericht van 8 juli 2010

Uitgeloot!? Spreek de scholen die nog plaats hebben!

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

OCO te gast bij MDLI-voorlichting 2010 ‘Van groep 8 naar de brugklas!’

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Kernprocedure 2009/2010 verschilt in Amsterdam en Amstelveen

Blogbericht van 12 november 2009

Cito in cijfers 2009

Blogbericht van 29 juni 2009

Evaluatie Kernprocedure 2009 – brief van OCO aan schoolbesturen en wethouder

Blogbericht van 10 juni 2009

Evaluatie Kernprocedure 2009 – OCO-pamflet ‘Neem verantwoordelijkheid’

Blogbericht van 10 juni 2009

ELKK: Elektronisch Loket Kernprocedure & Keuzegidsen

Uit vraag en antwoord > Prullenbak

Entreetoets

Uit vraag en antwoord > Leerlingvolgsysteem

Diversiteitsraad: segregatie omzeild via omweg

Blogbericht van 10 november 2008

Schooladvies: advies of oordeel?

Blogbericht van 28 mei 2008

Evaluatie Kernprocedure 2008 – notitie van OCO aan DMO

Blogbericht van 28 mei 2008

Amsterdam pakt aan!

Blogbericht van 21 mei 2008

Achterblijven in Amsterdam

Blogbericht van 19 februari 2008

Welke testen zijn er voor toegang tot lwoo of pro? lat, cap en sem

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Evaluatie Kernprocedure 2007 – OCO-pamflet ‘Vriend of vijand?’

Blogbericht van 11 september 2007

Tips voor oudergesprek over Entreetoets

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

IBOS

Uit vraag en antwoord > Links

“Basisschooldiploma om onderadvisering te voorkomen”

Blogbericht van 8 juni 2007

Schoolbesturen en gemeente gaan schooladvies onderzoeken

Blogbericht van 21 maart 2007

Duidelijkheid gewenst over verschillen tussen schooladvies en Citoscore per school

Blogbericht van 22 februari 2007

Citoscores en schooladviezen: citobandbreedtes

Blogbericht van 22 februari 2007

NOVA: Lager schooladvies voor allochtone kinderen

Blogbericht van 21 februari 2007

Internationale voorbeelden: twee websites uit Amerika

Blogbericht van 15 januari 2007