De Prijs van Vernieuwing

Geplaatst door OCO op 6 juli 2017
Gevestigde schoolbesturen vertragen de komst van Klein Amsterdam, een van de winnaars van de scholenwedstrijd Onze Nieuwe School. Initiatiefnemer Judith Fischer spreekt in bij de gemeenteraad tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie Jeugd & Cultuur (JC) op 6 juli 2017.

“Voorzitter, dank u voor het woord, geachte commissie. Ik ben Judith Fischer, een van de initiatiefnemers van Klein Amsterdam, een van de prijswinnaars van Onze Nieuwe School. Ik wil met u praten over de prijs van vernieuwing en de vraag: wat is de belofte van onderwijsvernieuwing precies waard?

Klein Amsterdam mag een basisschool stichten in Noord. De belangstelling van ouders is groot. Meer dan 300 ouders hebben inmiddels aangegeven interesse te hebben voor het onderwijs dat Klein Amsterdam ontwikkelt. Het team is hard op zoek naar gemotiveerde collega’s en een geschikte locatie om in 2018 de deuren te openen. Een locatie waarin verschillende maatschappelijke functies (kunst, cultuur, zorg, MKB) samenkomen met een een school.

In Noord werd Klein Amsterdam een jaar geleden welkom geheten met een rechtszaak, ingesteld door een aantal schoolbesturen met in totaal 71 basisscholen in Amsterdam, waarvan 29 in Noord. Het argument: er zou in Noord geen ruimte zijn voor een nieuwe school. Een buitengewoon effectieve vertragingstactiek; pas op 8 september behandelt de Raad van State de zaak. Het team van Klein Amsterdam heeft opening van de school daarom noodgedwongen met een jaar moeten uitstellen. Diezelfde schoolbesturen zijn inmiddels bezig met het maken van plannen voor een nieuwe school in Noord.

Inmiddels is ook de strijd losgebarsten over de grond voor scholen in NDSM, Buiksloterham, Hamerstraatgebied en Elzenhagen Zuid. Daarbij lijkt het erop dat de schoolbesturen die de komst van Klein Amsterdam met succes hebben weten te vertragen, hun scholen in de toekomst naar deze gebieden verplaatsen en hiermee een bonus incasseren voor hun obstructie. Inzet van deze onderhandelingen is een zero sum game, waarbij de winst van de een het verlies van de ander betekent. Dit zijn overigens dezelfde schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor een aantal scholen die al jaren onder de opheffingsnorm bungelen.

U kunt over dit voornemen meer lezen in de raadsvoordracht op pagina 11 voor het Plan van Scholen dat op 20-21 juli 2017 in de gemeenteraad besproken zal worden.

Dit is niet de bedoeling van de kraamkamer geweest. Er ligt een unieke kans voor het oprapen om via huisvesting op korte termijn onderwijsvernieuwing te realiseren in Amsterdam, via een initiatief dat nota bene is voortgekomen uit Onze Nieuwe School. De vraag is wat het de gemeente werkelijk waard is om vernieuwing te realiseren? De gemeente Amsterdam kan beslissend optreden, door bij het besluiten over huisvesting de status quo te trotseren en te kiezen voor vernieuwing.”

Judith Fischer is ouder in Amsterdam Noord en initatiefnemer van de nieuwe basisschool Klein Amsterdam. Eerder was Judith Fischer betrokken bij de oudergroep Ouders voor keuzevrijheid basisonderwijs Amsterdam.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Geen categorie