Dorpsschool in Zuidoost

Geplaatst door Daphne van Breugel op 21 april 2017
Basisschool Cornelis Jetses in Driemond.Basisschool Cornelis Jetses in Driemond.
De Cornelis Jetses is een dorpsschool in Zuidoost. OCO ging op bezoek om een indruk te krijgen van de sfeer en het onderwijs. Op de Cornelis Jetses wordt gewerkt met thema’s en het onderwijs wordt gegeven in combinatieklassen. De school geeft workshops voor de ontwikkeling van 21st century skills. Leraren gebruiken de lunchpauze als informeel overlegmoment. Op de kleine school met circa 90 leerlingen is ruimte voor individuele aandacht.

Dorpsschool in Zuidoost

De Cornelis Jetses ligt in Driemond tussen het groen maar valt nog onder het stadsdeel Zuidoost. De kleinschaligheid en locatie geven de openbare basisschool een dorps karakter. De Cornelis Jetses omschrijft zichzelf als een ontmoetingsschool. Dit is terug te zien in de diversiteit van de schoolpopulatie die een afspiegeling is van Amsterdam Zuidoost en Driemond. Naschoolse activiteiten en bijzondere activiteiten als sportdagen organiseert de Cornelis Jetses samen met de naastgelegen Jan Woudsmaschool, onderwijskundig hebben de scholen hun eigen identiteit.

Ontwikkelingsgericht onderwijs aan de hand van thema’s

De Cornelis Jetses hanteert aspecten uit het ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO), daarin wordt ingespeeld op de nieuwsgierigheid van de leerlingen aan de hand van thema’s die bij de kinderen leven. Het thematisch onderwijs verbindt de leerlingen ook met de samenleving. Bij binnenkomst in de school valt meteen de poster op voor de paasbrunch die gebruikt is om ouderen uit het dorp uit te nodigen om samen met de leerlingen te brunchen. In het kader van het thema jong & oud is er nog meer te zien: in de hal hangen vragen als ‘Waarom krijg je rimpels?’ en ‘Waar komen baby’s vandaan?’, in de klaslokalen hangen geknutselde portretten van ouderen en er staat een rollator in de klas.

Van elkaar leren in combinatieklassen

Er zitten maar circa 90 leerlingen op de Cornelis Jetses, daarom werkt de school met combinatieklassen. Directeur Lorian Roos is enthousiast over de combinatieklassen:

“We hebben combinatieklassen omdat we zo’n kleine school zijn, maar zelfs als we groter waren zouden we combinatieklassen houden. Het werkt gewoon ontzettend goed, de kinderen kunnen van elkaar leren en er is meer individuele aandacht.”

21st century skills

Er worden naast de reguliere lessen ook workshops gegeven waarbij wordt gewerkt aan de 21st century skills. Tijdens het bezoek van OCO geeft directeur Lorian Roos een workshop programmeren aan de kinderen. Ook in de reguliere lessen wordt gewerkt met computers en iPads. Technologie wordt gezien als verrijking van het onderwijs en niet als vervanging van klassikaal onderwijs.

Middagpauze als informeel overlegmoment

Het dagrooster van de Cornelis Jetses school bevat een uur middagpauze. Dat blijkt niet alleen een lunchpauze te zijn maar ook een informeel overlegmoment. Tijdens de lunchpauze waarin OCO te gast is bespreken leraren een knelpunt van die ochtend en de voorbereiding van de vossenjacht. Het is duidelijk merkbaar dat de leraren naar elkaar luisteren en direct een oplossing zoeken voor aangekaarte problemen. Volgens de directeur draagt dit bij aan een consequente aanpak bij het begeleiden van de leerlingen. Ook de leraren geven aan de middagpauze een belangrijk overlegmoment te vinden.

Individuele aandacht

In het midden van het klaslokaal staat een instructietafel voor uitleg van de leerkracht en er staan groepjes tafels voor het zelfstandig werken. Door het begeleiden van de kinderen aan de instructietafel is er de mogelijkheid om snel een mogelijke achterstand te signaleren.

Voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben is een remedial teacher beschikbaar. De school biedt ook extra ondersteuning voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, de school is aangesloten bij de Day a Week School.

Bij het bespreken van toetsresultaten wordt gekeken naar de ontwikkeling van het kind. Er wordt zoveel mogelijk gekeken naar leerlingen op individueel niveau. De kinderen leren ook zelfstandig aan doelen te werken aan de hand van een kindrapport.

Volgens intern begeleider Monique van Vuure focust de school op het signaleren en aanpakken van problemen: “Door de individuele aandacht kunnen problemen snel gesignaleerd worden. Het preventief signaleren van eventuele problemen is gewoon ontzettend belangrijk. En het echt goed aanpakken natuurlijk.”

 

Gerelateerde onderwerpen